• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

3. RaM 6.února 2001

Usnesení Rady města Cvikov ze 3. schůze dne 6. února 2001

 

29/01

– Rozpočtové změny 2000

schvaluje souhrn rozpočtových změn rozpočtu 2000

 

30/01

– Výsledek hospodaření města 2000

doporučuje ZM schválit rozbor hospodaření a výsledek hospodaření města za rok 2000

 

31/01

– Výkon rozhodnutí – žádost stavebního úřadu

a/ ukládá starostovi města vyvolat jednání s p.Rychteckým ve věci výkonu rozhodnutí a odprodeje pozemku chodníku pro město

 

b/ ukládá vedoucí odboru výstavby zajištění statického hodnocení objektu po p.Drbohlavovi – upozornění vlastníka na doložení či úhradu nákladů města

 

c/ vzala na vědomí řešení stížnosti na hluk vinárny U medvěda orgány MěÚ

 

32/01

– Nabídka firmy Rengl Liberec – plakátovací plochy

požaduje předložení návrhu smlouvy s rozpočtem a dalšími finančními podmínkami

 

33/01

– Vyjádření k výstavbě garáže v k.ú. Naděje

nemá námitek k výstavbě garáže u čp. 6 v k.ú. Naděje – stavebník p.Mareš

 

34/01

– Platební výměry vedoucích odborů a zařízení MěÚ

schválila platební výměry vedoucí odborů a zařízení MěÚ od 1.1.2001

 

35/01

– Dražební vyhláška na prodej čp. 38O – Usnesení Okr.soudu Č.Lípa

ukládá vedoucímu finančního odboru MěÚ uplatnit pohledávky města firmy FashionPoint a p.Barschat.

 

 

 

                               Petr Kořínek                          Jaroslav Hanzlíček

                                  místostarosta                 starosta města

 

 


↑ jdi na obsah stránky