• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

3. RaM 9.února 2010

Usnesení z 3.schůze Rady města Cvikov dne 9. února 2010

Účast:   ze 7 členů rady, přítomno  7


38/10
Příspěvky na sport

    Projednala a schvaluje poskytnutí příspěvků na tyto sportovní a zájmové organizace:

Fotbalový klub Cvikov                       450 000,- Kč
CYKLORENOVA Cvikov                         60 000,- Kč
CYKLORENOVA  Cvikov  – POHÁR           5 000,- Kč
SKST Cvikov                                       30 000,-Kč
Hokejový klub Cvikov                          35 000,-Kč
TJ Dynamo Lindava                             98 000,-Kč
Tenisový klub Cvikov                           10 000,-Kč
Autokros -  Jiří Svoboda, Cvikov            30 000,-Kč
Orientační běh – Lucie Krafková Cvikov  15 000,-Kč
DDM – atletika – Janda,T.Pokorná         30 000,-Kč
DDM – stol.tenis –turnaje mládeže        10 000,-Kč
DDM – ostatní oddíly                          114 000,-Kč
DDM – rybářský , informatika                 6 000,-Kč
Kynologický klub Cvikov                       20 000,-Kč

Celkem                                           913 000,- Kč
 
(7 pro)

39/10
Schvaluje podpis smlouvy č.j. OLP0/255/2010  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Cvikov a Libereckým krajem, na pozemek Libereckého kraje p.č. 3657/1 v k.ú. Cvikov – chodník, ulice Československé armády Cvikov, pro účely stavby „Chodníky – Cvikov“  , rekonstrukce chodníku . (7 pro)

40/10
Pronájem pozemků  v k.ú. Lindava, nájemce Alžběta Dvořáková, bytem Lindava - odkládá rozhodnutí do projednání předloženého návrhu řešení v osadním výboru.(7 pro)

41/10
Souhlasí s řízením služebního automobilu pro Pavlu Kovalevovou, zaměstnance příspěvkové organizace města Městské kulturní středisko Cvikov a souhlas s užívání služebního automobilu města pro příspěvkovou organizaci. (7 pro)


42/10
Nesouhlasí s nabídkou IP Izolace Polná ve věci posouzení a vyhodnocení podmínek dodávek a podmínek sazeb distribuce elektřiny pro město. (7 pro)


43/10
Souhlasí s užitím znaku Města Cvikov  pro vytvoření sběratelské kolekce znaků měst České republiky na reklamních předmětech „BUTON“  firmou AKTIV s.r.o. Opava. (7 pro)
        JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Ivo Čeřovský
        místostarosta města             starosta města↑ jdi na obsah stránky