• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

35. Kříž důvěry

     Půjdete-li Nádražní ulicí a pak dále starou  lindavskou cestou mezi loukami směrem k Lindavě dojdete k velkému kamennému kříži, který nechal postavit Karel Grohmann – továrník z Lindavy 8. září 1862. Na čelní straně kamenného podstavce je německý nápis: „Vertraue auf Gott, Achte die Gesetze, Ehre deine Eltern“ ( „Důvěřuj v Boha, važ si zákonů, cti své rodiče“ ). V celém okolí Cvikova je podél cest dosud ještě řada zachovalých pomníčků se železnými nebo kamennými kříži. Řada křížků je také poničena a nebo prostě již nejsou – ztratily se…

    O kříži na okraji cesty v Lindavě vypráví tato příhoda:   

    Továrník Karel Grohmann měl syny, z nichž jeden trpěl občasnými záchvaty úzkosti. Jednou ho napadl toulavý pes a roztrhal na něm oděv. Ačkoliv pes chlapci jinak vůbec neublížil, zůstal hoch stát na silnici, celý se třásl a nebyl schopen slova. Dopotácel se domů, ale na otázky otce neodpovídal.

    Od oné neblahé příhody už nepromluvil. Otec měl svého synka rád, nelitoval prostředků a odvezl ho do Vídně na léčení. Lékaři radili procházky v klidném prostředí. Tovární budovy Grohmannovy barvírny se nalézají u silnice pod lindavským nádražím a od něho jde vozová cesta k silnici do Cvikova. Toto tiché místo si vybral a sem vodíval továrník často své nemocné dítě. Chlapec opět mluvil, ale záchvaty strachu se stále objevovaly. Na tyto procházky se chlapec velice těšil. Nejraději chodili k blízkému lesu do úžlabiny, kterou protéká malý potůček. Často vyplašili divoké holuby, nejvíce radosti však chlapci udělalo setkání se srnčí zvěří. To se v jeho očích objevovaly jiskřičky života, aby pak byly opět vystřídány záchvaty strachu, kdy chlapec přerývaně vzlykal a celé jeho tělíčko se třáslo. Každá z těch jasných chvilek utvrzovala otce v domnění, že jeho zdraví se vrací. A tak, i když chlapcovu tvář charakterizoval smutek, i když se vyhýbal společnosti, při procházkách s otcem se postupně objevovala radost a potěšení z odpoledních procházek.Ke svému otci přilnul a ten vytrvale chodil se svým synkem den co den na odpolední vycházky.

    V pevné víře, že chlapci se vrací zdraví a v pevné víře v pomoc Boží, dal postavit tento kříž v místech, kde spolu stávali a těšili se pohledy do kraje. Doufal pevně, že Bůh vrátí zdraví jeho dítěti.

Báje a pověsti Cvikova a okolí


↑ jdi na obsah stránky