• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

4. RaM 22.února 2011

Usnesení 4. schůze Rady města Cvikova 22. února 2011

účast:  6 členů, omluven p.Herclík

87/11
Doporučuje ZM ke schválení  prodej  bytových jednotek:

A) prodej bytových jednotek (BJ) a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 326, Lindava, Cvikov a pozemcích st.p.č. 378 a p.p.č. 62/7 v k.ú. Lindava s předkupním právem města             na 5 let
- vodárna/stavba bez čp/če tech.vyb. na st.p.č. 426 v k.ú. Lindava ve vlastnictví města, vybavení např. čerpadlo-elektrika a servis hradí město,
- nájemníci a vlastníci bytových jednotek  v č.p. 326, 327 a 328 platí vodu dle směrných čísel a stočného, nadále se bude platit dle současných zvyklostí, tzn. mělo by to být řešené v mandátní smlouvě

a) BJ č. 326/1
žadatel: PILAŘ Ladislav, Lindava (spoluvlastnický podíl 304/3265)
za cenu: 68.884 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.994 Kč
b) BJ č. 326/3
žadatel: KRAUSOVÁ Marie, Lindava (spoluvlastnický podíl 710/3265)
za cenu: 161.528 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.994 Kč

B) prodej bytových jednotek (BJ) a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 327, Lindava, Cvikov a pozemcích st.p.č. 377 a p.p.č. 62/23 v k.ú. Lindava s předkupním právem města             na 5 let
- vodárna/stavba bez čp/če tech.vyb. na st.p.č. 426 v k.ú. Lindava ve vlastnictví města, vybavení např. čerpadlo-elektrika a servis hradí město,
- nájemníci a vlastníci  v č.p. 326, 327 a 328 platí vodu dle směrných čísel a stočného, nadále  se bude platit dle současných zvyklostí, tzn. mělo by to být řešené v mandátní smlouvě

a) BJ č. 327/1
žadatel: POKORNÝ Josef, Lindava (spoluvlastnický podíl 354/3316)
za cenu: 77.515 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.994 Kč
b) BJ č. 327/3
žadatel: TRČOVI Jiří a Simona, Lindava (spoluvlastnický podíl 753/3316)
za cenu: 167.941 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.994 Kč
c) BJ č. 327/4
žadatel: MORAVEC Karel, Lindava (spoluvlastnický podíl 705/3316)
za cenu: 159.135 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.994 Kč
d) BJ č. 327/5
žadatel: KOHOUTKOVÁ Blažena, Lindava (spoluvlastnický podíl 792/3316)
za cenu: 175.341 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.994 Kč


C) prodej bytových jednotek (BJ) a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 328, Lindava, Cvikov a pozemcích st.p.č. 379 a p.p.č. 62/22 v k.ú. Lindava s předkupním právem města             na 5 let
- vodárna/stavba bez čp/če tech.vyb. na st.p.č. 426 v k.ú. Lindava ve vlastnictví města, vybavení např. čerpadlo-elektrika a servis hradí město,
- nájemníci a vlastníci bytových jednotek  v č.p. 326, 327 a 328 platí vodu dle směrných čísel a stočného, nadále  se bude platit dle současných zvyklostí, tzn. mělo by to být řešené v mandátní smlouvě

a) BJ č. 328/3
žadatel: MORAVCOVI Josef a Žofia Lindava (spoluvlastnický podíl 783/3325)
za cenu: 173.763 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.994 Kč
b) BJ č. 328/4
žadatel: TOMIŠOVI Josef a Yvona, Lindava (spoluvlastnický podíl 715/3325)
za cenu: 161.075 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.994 Kč
c) BJ č. 328/5
žadatel: ZEDNÍKOVÁ Jana, Lindava (spoluvlastnický podíl 722/3325)
za cenu: 162.381 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 5.194 Kč

D) prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 541, Mánesova, Cvikov II, Cvikov, objektu-jiné stavby na st.p.č. 1132 a pozemcích st.p.č. 1026, 1132 a p.p.č. 1007/8 k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let
a) BJ č. 541/4
žadatel: PÝCHOVI Josef a Jana, Cvikov (spoluvlastnický podíl 826/4252)
za cenu: 118.628 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.326 Kč
b) BJ č. 541/6
žadatel: NAJMANOVÁ Jiřina, Cvikov (spoluvlastnický podíl 780/4252)
za cenu: 111.451 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.324 Kč


E) prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 542 a 543, Mánesova, Cvikov II, Cvikov, objektů-jiné stavby na st.p.č. 1133, 1134 a pozemcích st.p.č. 1027/1, 1027/2, 1133, 1134 k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let
a) BJ č. 542/101
žadatel: KYTÝROVÁ Miluše, Cvikov (spoluvlastnický podíl 622/8087)
za cenu: 104.579 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.465 Kč
b) BJ č. 542/103
žadatel: POKORNÁ Tereza, Cvikov (spoluvlastnický podíl 562/8087)
za cenu: 96.058 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.465 Kč
c) BJ č. 543/205
žadatel: SLANINOVÁ Dagmar, Cvikov (spoluvlastnický podíl 533/8087)
za cenu: 86.736 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.463 Kč                 


F) prodej bytových jednotek (BJ) a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 469, Martinovo údolí, Cvikov II, Cvikov a pozemcích st.p.č. 893/12 a p.p.č. 3863/5 k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let
a) BJ č. 469/2
žadatel: KŘIKLAVOVÁ Irena, Cvikov (spoluvlastnický podíl 819/4011)
za cenu: 235.597 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.226 Kč
b) BJ č. 469/3
žadatel: SVOBODOVÁ Dagmar, Cvikov (spoluvlastnický podíl 819/4011)
za cenu: 235.597 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.226 Kč
c) BJ č. 469/4
žadatel: KOPČEK Ľudovít, Cvikov (spoluvlastnický podíl 813/4011)
za cenu: 234.183 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.226 Kč
d) BJ č. 469/5
žadatel: PITRUŠKA Jaroslav, Cvikov (spoluvlastnický podíl 822/4011)
za cenu: 236.303 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.226 Kč


G) prodej bytových jednotek (BJ) a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 470, Martinovo údolí, Cvikov II, Cvikov a pozemcích st.p.č. 893/13 a p.p.č. 3863/4 k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let

a) BJ č. 470/2
žadatel: LINHARTOVI Stanislav a Věra, Cvikov (spoluvlastnický podíl 819/3909)
za cenu: 233.234 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.224 Kč
b) BJ č. 470/3
žadatel: CHALUPNÍČKOVI Vít, Ing. a Olga, Ing, Cvikov (spoluvlastnický podíl 822/3909)
za cenu: 233.932 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.224 Kč

H) prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 303 a 569, Martinovo údolí, Cvikov II, Cvikov a pozemcích st.p.č. 1102 a 1103 k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let a s převodem užívacího práva Služeb města Cvikova s.r.o. (nájemní smlouva ze dne 30.04.2010)

a) BJ č. 569/1
žadatel: EISELTOVÁ Michaela, Cvikov (spoluvlastnický podíl 780/6626)
za cenu: 223.159 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.729 Kč
b) BJ č. 569/2
žadatel: KARKOVI Jan a Hana, Cvikov (spoluvlastnický podíl 800/6626)
za cenu: 227.812 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.729 Kč
c) BJ č. 303/3
žadatel: VONDRÁČEK Karel, Cvikov (spoluvlastnický podíl 271/6626)
za cenu: 80.390 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.734 Kč
d) BJ č. 303/6
žadatel: ČIHÁKOVÁ EMÍLIA, Cvikov (spoluvlastnický podíl 271/6626)
za cenu: 80.390 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.734 Kč

/bod A-H  -   6 pro, 1 nepřítomen p.Herclík)

88/11
Pozemky – nový  pronájem

A) p.p.č. 764/1 o výměře 2.033 m˛ v k.ú. Cvikov (Na Skalce)
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 764/2 o výměře 1.624 m˛
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 762/2 o výměře 939 m˛
KN: ostatní plocha-zeleň; ÚP: ostatní zeleň
p.p.č. 755/4 část o výměře cca 330 m˛ z celk. výměry 1.530 m˛  
KN: trvalý travní porost; ÚP: ostatní zeleň
rozšíření usnesení RM 07.09.2010 č. 304/10-A) o:
p.p.č. 762/1 část cca 2.882 m˛ z celk. výměry 6.782 m˛ v k.ú. Cvikov (RM schválila část cca 3.400 m˛)
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 756/1 část cca 200 m˛ z celkové výměry 10.035 m˛ (RM schválila část cca 6.100 m˛)
KN: trvalý travní porost, ÚP: louky a pastviny
st.p.č. 1017 o výměře 143 m˛ v k.ú. Cvikov (Na Skalce)
KN: zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: smíšené obytné území
+ stavba na st.p.č. 1017
typ stavby: budova bez čp/če; způsob využití: objekt občanské vybavenosti
p.p.č. 758/2 o výměře 3.570 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: SENDLER Petr, Varnsdorf
účel: zahrada, případně ostatní, p.p.č. 756/1 pro účely ostatní plochy-zájem zachovat zeleň-ne pro pastvu , ÚD: vyvěšeno 01.02.2011
Rada  schvaluje pronájem za cenu 1,- Kč/m2/rok (v případě oplocení jako zahrady bude přepočet).
(6 pro, 1 nepřítomen)

B) p.p.č. 2883/21 část o výměře 520 m˛ z celkové výměry 1.401 v k.ú. Cvikov (ul. Pivovarská)
dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: smíšené obytné území
žadatel: MÁLÁTOVÁ Oldřiška, Cvikov
účel: zahrada , ÚD: 01.02.2011-21.02.2011
Rada  schvaluje pronájem za cenu 1,- Kč/m2/rok. (6 pro, 1 nepřítomen)


89/11
Pozemky -  Ukončení pronájmu

A) p.p.č. 44/1 část 267 m˛ z celkové výměry 4.039 m˛ v k.ú.Cvikov
KN: zahrada, dle ÚP: SOÚ, nájemce  HAVLÍČEK Bohuslav , NS č. 331, ke dni 28.02.2011
Rada schvaluje ukončení k 28.02.2011. (6 pro, 1 nepřítomen)    

B) p.p.č. 437/2 o výměře 1.087 m˛ v k.ú.Lindava
KN: trvalý travní porost, dle ÚP: louky a pastviny
nájemce  JOR Martin , NS č. 2, ke dni 31.01.2011
Rada  schvaluje ukončení k 28.02.2011 , ukládá finančnímu odboru provést upomínku platby  1 631,- .
(6 pro, 1 nepřítomen)

90/11
Schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku na úřední desce
-  p.p.č. 437/2 o výměře 1.087 m˛ v k.ú.Lindava
KN: trvalý travní porost, dle ÚP: louky a pastviny
(6 pro, 1 nepřítomen)


91/11
Projednala návrh  Obecně závazné vyhlášky města osvobozující od daně z nemovitostí na území obce  -  objekty (stavby) a pozemky dotčené živelní pohromou – povodní 7. a 8. srpna 2010 včetně  seznamu vlastníků pozemků a objektů ,kteří podali žádost o osvobození .  Doporučuje  zapracovat přílohu do textu vyhlášky
a
doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku v souladu s již schváleným záměrem vydání vyhlášky. (6 pro, 1 nepřítomen)

92/11
Bere na vědomí  geometrický plán pro opravu polohy  objektu  čp. 38, Cvikov I – Náměstí Osvobození, po zpracování bude předloženo ke schválení ZM. (6 pro, 1 nepřítomen)

93/11
Na základě žádosti  Pozemkového fondu ČR o sdělení  stanoviska města k plánovanému převodu pozemků v k.ú. Cvikov, Drnovec, Svitava a Trávník u Cvikova ,
k.ú. Cvikov:
p.p.č. 3925 o výměře 1329 m˛; KN: ostatní-jiná plocha; dle ÚP: smíšené obytné území
k.ú. Drnovec:
p.p.č. 213/1 o výměře 8948 m˛; KN: trvalý travní porost; dle ÚP: louky a pastviny
k.ú. Trávník u Cvikova:
p.p.č. 100/3 o výměře 71420 m˛; KN: trvalý travní porost; dle ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 414/1 o výměře 11398 m˛; KN: trvalý travní porost; dle ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 519/1 o výměře 18214 m˛; KN: trvalý travní porost; dle ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 537/1 o výměře 8661 m˛; KN: trvalý travní porost; dle ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 627/1 o výměře 35425 m˛; KN: orná půda; dle ÚP: louky a pastviny
k.ú. Svitava
p.p.č. 77/1 o výměře 4667 m˛; KN: trvalý travní porost; ÚP: orná půda
p.p.č. 78/1 o výměře 5155 m˛; KN: trvalý travní porost; ÚP: orná půda
p.p.č.  91  o výměře 68262 m˛; KN: trvalý travní porost; ÚP: orná půda
p.p.č. 101/2 o výměře 8169 m˛; KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 161/3 o výměře 13268 m˛; KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 233/3 o výměře 13106 m˛; KN: orná půda; ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 233/5 o výměře 60859 m˛; KN: orná půda; ÚP: orná půda
p.p.č. 235/3 o výměře 477 m˛; KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 235/4 o výměře 34625 m˛; KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 242/3 o výměře 10820 m˛; KN: trvalý travní porost; ÚP: orná půda

a) Rada doporučuje ZM schválit podání žádosti  o bezúplatný převod pozemku 3925  a zablokovat pozemky 537/1, 77/1, 78/1, 101/2; dále část o šíři 50 m podél přilehlé komunikace pozemků  91, 100/3, 519/1, 627/1   
(6 pro, 1 nepřítomen)

b ) Doporučuje ZM ke schválení  z hlediska územního plánu zájmové pozemky zařadit do plochy pro výstavbu RD a změny č. 3 Územního plánu města. (6 pro, 1 nepřítomen)

94/11
Změna č. 3 územního plánu města

a) Bere na vědomí informaci o vrácení zadání pořizovateli MÚ Nový Bor (na žádost ing. Měchurové) – podle nových pokynů musí  zapracovat plochy k zastavění

b ) Pověřuje a žádá příslušný odbor zapracováním podnětů - zařazení do změn č.3 vč. předložení ke schválení zastupitelstvu města a podání pořizovateli .

do změn zařadit následující pozemky (zařazení do plochy pro výstavbu RD) a změny
•    k.ú. Lindava
p.p.č. 711/3 o výměře 28.779 m˛; KN: trvalý travní porost; ÚP: občanská vybavenost
p.p.č. 711/4 o výměře 2.110 m˛; KN: trvalý travní porost; ÚP: občanská vybavenost
•    dále pak výše specifikované pozemkové parcely - v plné výměře:
   p.p.č. 537/1 k.ú.Trávník u Cvikova; p.p.č. 77/1, 78/1, 101/2 k.ú.Svitava
    - část o šíři 50 m podél přilehlé komunikace:
   p.p.č. 100/3, 519/1, 627/1 k.ú.Trávník u Cvikova; p.p.č. 91 k.ú.Svitava
•    zrušit zákresy neexitujících budov na pozemku v k.ú. Cvikov p.p.č. 3925 o výměře 1329 m˛; KN: ostatní-jiná plocha; dle ÚP: smíšené obytné území
•    sjednotit v jednu plochu nazvanou “čistě obytné území“ stávající plochy ČOÚ a SMO, a to vč,. regulativů tj. pro výstavbu RD  
(6 pro, 1 nepřítomen)

95/11
Rada města schvaluje odpisový plán příspěvkových organizací na rok 2011 dle návrhu. Nepokryté odpisy, které nejsou kryty z příspěvku zřizovatele a ani vyššími vlastními výkony, se zaúčtují jako snížení fondu reprodukce ( účet 416-fond reprodukce majetku ) do výnosů (účet 648 – čerpání fondů ) podle ČSÚ 520, bod 3.5.6. , tedy MD 416 , D 648 ( výsledkové snížení finančně nepokrytého fondu reprodukce majetku ). Bude to v tomto případě náhrada nákladů, které se zaúčtovaly na účet 551 – odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. (6 pro, 1 nepřítomen)

96/11
Doporučuje ZM vzít  na vědomí stavy finančních prostředků na základních běžných účtech města a finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem a převedení zisku města ve výši 1 880 528,93 Kč na účet 432, tj. účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty z minulých let. (6 pro, 1 nepřítomen)

97/11
Doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 1 dle návrhu s případným doplněním pro ZM dne 10.3.2011 . (6 pro, 1 nepřítomen)

98/11
Doporučuje ZM pověřit místostarostu města JUDr. Švehlu zastupováním města na Valné hromadě členů Euroregionu Nisa dne 15.4.2011 s hlasovacím právem. (6 pro, 1 nepřítomen)

99/11
Souhlasí  s podpisem dohody  s Krajským úřadem Lbc.kraje – odborem regionálního rozvoje a evropských projektů, o provádění geologických prací na pozemcích města  - bývalá skládka inertního materiálu v k.ú. Drnovec. (6 pro, 1 nepřítomen)

100/11
Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5000,- Kč na rekondiční pobyty  občanů města  pořádané organizací: ROSKA Česká Lípa, region. organizace Unie Roska v ČR . (6 pro, 1 nepřítomen)

101/11
Rada projednala žádost A. Dvořákové, bytem Lindava žádost o prodloužení termínu pro realizaci kupní smlouvy  ( k usn. 59/11 – podpis smlouvy A.Dvořáková do 15.2.2011, k usn. 78/11- osobní jednání)  o prodeji objektu bývalé kotelny a přilehlých pozemků  a prodlužuje termín do 30.4.2011. Na  ZM 12.5.2010 bude předloženo k řešení případné zrušení uvedeného prodeje a další prodej pozemků v k.ú. Lindava. (6 pro, 1 nepřítomen)

102/11
Schvaluje rozdělení přebytku hospodaření příspěvkové organizace  Městského kulturního střediska Cvikov za r. 2010 :
do Fondu odměn příspěvkové organizace 20.000,-Kč,
do Rezervního fondu  příspěvkové organizace 105.245,77 Kč.
(6 pro, 1 nepřítomen)

103/11
Schvaluje změnu ceníku za pečovatelskou službu – dovážka (donáška) obědů – pro všechny příjemce služby  jednotná cena  8,- |Kč. Změna od 1.4.2011. (6 pro, 1 nepřítomen)

104/11
Souhlasí s uzavřením a podpisem Mandátní smlouvy mezi městem Cvikov a ARR – agenturou regionálního rozvoje, spol. s.r.o Liberec na přípravu a průběh veřejné zakázky na Zateplení mateřské školy Sídliště 592 Cvikov. Jedná se o podmínku dotačního programu ze SFŽP. Cena za dílo je 36 000,- Kč s DPH. (6 pro, 1 nepřítomen)

105/11
Souhlasí s uzavřením a podpisem Mandátní smlouvy mezi městem Cvikov a ARR – agenturou regionálního rozvoje, spol. s.r.o Liberec na přípravu a průběh veřejné zakázky na Zateplení hasičské zbrojnice Husova 268 Cvikov. Jedná se o podmínku dotačního programu ze SFŽP. Cena za dílo je 36 000,- Kč s DPH. (6 pro, 1 nepřítomen)

106/11
Souhlasí s uzavřením a podpisem Mandátní smlouvy mezi městem Cvikov a ARR – agenturou  regionálního rozvoje, spol. s.r.o Liberec na přípravu a průběh veřejné zakázky na Obnovu rybníka Internát ve Cvikově. Jedná se o podmínku dotačního programu ze SFŽP. Cena za dílo je 36 000,- Kč s DPH. (6 pro, 1 nepřítomen)

107/11
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav vodovodní přípojky na p.p.č.1067/2 v kú Trávník u Cvikova (ost.plocha, ost.komunikace) pro RD na st.p.č. 97 v kú Trávník u Cvikova (Ing.Marek Loštický). (6 pro, 1 nepřítomen)

108/11
Souhlasí se záměrem konání Dožínkových slavností v r.2012 v našem městě. (6 pro, 1 nepřítomen)


Dále rada projednala

- bere na vědomí vrácení žádosti  a nezařazení akce „Výstavba vodovodu Lindava-Svitava“ do Seznamu akcí Programu Mze 129180 – podprogram 129 182

- bere na vědomí informaci  ČSÚ    úkoly obcí  při přípravě sčítání  „SLDB 2011“

- bere na vědomí kontrolu usnesení:
 k usn. 68/11 - návrh komise stavební a pozemkové k  Doplnění pravidel pro prodej pozemků
předchozí doporučení – tzn. 350 Kč cena pozemku v lokalitě souboru pozemků určených k zastavění RD s investicí města do projektové  dokumentace a zasíťování k hranicím jednotlivých parcel až po pilíř ; ostatní ponechat jako dosud podle plochy, ve které se pozemek nachází z hlediska územního plánu, pro rekreační účely min. 100 Kč/m2  , návrh bude projednán i  v komisi rozvoje, údržby a pořádku
k usn.č. 32/11 ze dne 11.01.2011 - nabídka ceny 10 Kč/m2 na odkup pozemků
od  Majetkové a delimitační unie odborových svazů Praha na prodej pozemků
trvá na původní nabídce 10 Kč/m2 (kvalita pozemku snížená umístěním vedle potoka, je zaplavovaný)
k usn. 53/11 -  změna  znění – původně Vodhánělová Vladimíra, nově Vodháněl Vladimír        JUDr. Jaroslav Švehla             Mgr. Šárka Jakobi
        místostarosta města             starosta města


↑ jdi na obsah stránky