• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

4. RaM 27.ledna 2003

Usnesení z jednání  Rady města Cvikova 4. schůze ze dne 27. ledna 2003

 26/03

K usn.R 11/03 – Smlouva o výkonu pečovatelsko poradenské činnosti se společností Tender Group Plus s.r.o ,včetně dodatku ze dne 25.10.2002, vzala na vědomí informace o činnosti této společnosti v oblasti veřejných zakázek a

 p o v ě ř u j e        starostu a místostarostu provedením výpovědi této smlouvy  včetně zrušení návrhu smlouvy na technicko inženýrský dozor a s tím související nové projednání smlouvy o spolupráci s SVS .

 

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                         Mgr.Ivo Čeřovský

                        místostarosta města                              starosta města


↑ jdi na obsah stránky