• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

4. Rytířský skok (skála smrti)

Mezi Kunraticemi a Lindavou na malebně položeném skalnatém masivu je vytesán reliéf znázorňující rytíře na vzpínajícím se koni a níže pak ženu, padající se skály s rozepjatýma rukama, prchající před rytířem. Skalní stěna je vysoká 15 metrů a nazývá se "Rytířský skok" nebo též "Skála smrti". K tomuto výjevu se vypráví pověst.

V Kunraticích u Cvikova měl své sídlo rytíř Kunc. Svůj čas si krátil, jak nejlépe dovedl. Bral kupcům zboží i životy, neboť patřil mezi loupeživé rytíře. Jeho sídlo bylo malé, těsné, majetek skrovný, každý však se ho bál a vyhýbal se mu zdaleka. V manském hospodářství na pokraji lesa žil jeden jeho poddaný se svojí ženou. Měl dvě děti a byl se svým osudem spokojen. Na Kovářském vrchu, kde měl poddaný své hospodářství, lovil jednou rytíř Kunc a byl zde překvapen bouří. Požádal tedy o přístřeší u sedláka. Když spatřil jeho ženu, byl okouzlen její krásou a umínil si, že se jí zmocní. Proto pánovitě přikázal sedlákovi: „Ty půjdeš na mé sídlo na robotu.“ Poddaný musel pána poslechnout a jeho žena s dětmi zůstala sama. Rytíř jí byl neustále v patách, sliboval i vyhrožoval, ale žena zůstávala neoblomná a jeho slibům i hrozbám se jen vysmívala. Jednoho dne však musela ke kováři, aby se zeptala, zda je již opravená radlice. Cesta vedla kolem rytířovy tvrze vybudované na skalnaté výšině, dobře ukryté v hustém lese. Náhle zpozorovala, že se k ní blíží jezdec na koni. Vrhla se do houštiny, prchala přes močály, nohy se jí bořily do vlhkého mechu a rytíř jásající, že svou kořist má na dosah, se rychle přibližoval. Ale již řídne les a ona stojí vysoko na skále a pod ní je hluboká propast. Rytíř ji dohání a volá: „Teď už mi tě ani ďábel nevezme!“ Zoufalá žena však volí raději smrt a vrhá se do propasti. Proklínající rytíř skáče i s koněm rovněž do hlubiny. Žena se jako zázrakem zachránila a šťastně se vrátila domů. Rytíř zahynul pod tělem svého koně.     Na skále je prý dosud vidět dráp pracky ďábla, který rytíře uchvátil za všechny jeho krutosti a zločiny. Rovněž prý je k vidění i veliký kus skály, odpadlé úderem kopyta rytířova koně.

Báje a pověsti Cvikova a okolí


↑ jdi na obsah stránky