• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

5. RaM 26.února 2008

Informace z jednání 5. schůze Rady města Cvikova ze dne 26. února 2008

 

38/08

Bere na vědomí zápis o otvírání obálek ve věci prodeje pozemku p.č. 858  k.ú. Naděje, o výměře 1 778,  nejvyšší cena  202,- Kč m2, kupující Irena Hanzalová, Praha 8 Bublíkova 3. ( 7 pro) 

39/08

Bere na vědomí informaci o možnosti zhodnocení volných finančních prostředků města –  rada doporučuje ponechat nadále u ČSOB vzhledem k předpokladu čerpání finančních prostředků. Kontrola za 3 měsíce. (7 pro)

40/08

Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zajištění projednávání přestupků s obcí Svor.

41/08

Projednala otázku zajištění provozu školního hřiště pro mimoškolní aktivity s možností celoročního  provozu, využití dotace z Úřadu práce Česká Lípa. (6 pro, 1 zdržel)

42/08

Rozpočet 2008 – položka  drobné památky – kontrola vyúčtování příspěvků za r. 2007, v roce 2008  použít uvolněné prostředky na 3. sochu na Morovém sloupu. (7 pro)

43/08

Souhlasí s podpisem smlouvy – rozšíření cukrárny BECY o 54 m2, zápočet vložených finančních prostředků s nájemcem Andreem Balaceanem. (7 pro)

44/08

Souhlasí s využitím a pronájmem pozemků v prostoru za ubytovnou DDM Cvikováček, cena 500,- Kč, dodržování hygienických předpisů – nájemce SIXNUMBERS o.s. Nový Bor při  uskutečnění závodů. (7 pro)

45/08

Souhlasí se záměrem a spoluprací na projektu občanského sdružení – Naučná stezka Hamr: zřízení naučné stezky od nádrže Naděje k vodní elektrárně (vyčištění náhonu, zprovoznění MVE) (7 pro)

46/08

Doporučuje ZM schválit změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje dle projektové dokumentace SVIS s.r.o Ústí nad Labem - kanalizace Lindava.

(7 pro)

47/08

Schvaluje změny v projektové dokumentaci rekonstrukce hotelu Sever. Změny – internetová kavárna, výstavní galerie, klubovny.(7 pro)

48/08

Bere na vědomí informaci o vypracované studii dopravního řešení v souvislosti s výstavbou marketu - poptávkový přechod u autobusového nádraží, zajištění vjezdu k manž. Studeckým, směr Sloup v Č., kruhová křižovatka. Zahájení prací na přechodu v souvislosti s výstavbou marketu a kruhové křižovatky.

49/08

Doporučuje ZM schválit složení kupní ceny při prodeji pozemků dle návrhu rady.(7 pro)

50/08

Souhlasí s prodloužením hudební produkce - Velikonoční taneční zábava v Lindavě, hostinec, pořadatel J. Škrabánek, prodloužení do 03,00 hodin dne 23.3. 2008.

 

Dále rada projednala:

- návrh ředitele ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov na zřízení přípravné třídy. Svolání jednání s ředitelkami MŠ, návrh znovu předložit 11.3. 2008

-  informace o podání petice na CHKO LH Jablonné v Podještědí ohledně tzv. průmyslové zóny a výstavby skladových a výrobních hal, informace o jednání se zástupci CHKO, plnění usnesení a územního plánu města

-  informace o jednání ve věci cyklostezky 

 

                  JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                    místostarosta města                         starosta města

 

 


↑ jdi na obsah stránky