• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

5. RaM 6.března 2001

Usnesení Rady města Cvikov z 5. schůze dne 6. března 2001

 

50/01

– Úhrada za poskytování pečovatelské služby

schválila úpravu cen za jednotlivé úkoly pečovatelské služby od l.dubna 2001 v souladu s novelou vyhlášky

 

51/01

– Žádost firmy Rethmann-Jeřala Česká Lípa

uděluje souhlas s podnikáním na úseku likvidace nebezpečných odpadů na území města

 

52/01

– Vyjádření k výstavbě stodoly

nemá námitek k výstavbě stodoly v ul. Martinovo údolí – stavba na vlastním pozemku,stavebník I.Kolář,bytem Cvikov.

 

53/01

– Žádost Bř. Henke o podání informace

vzala na vědomí vyjádření k žádosti Bř. Henke o podání informace ve věci účasti místostarosty na jednání soudu

 

54/01

– Pronájem nebytového prostoru v čp.30 – Svazarm

vzala na vědomí oznámení AMK Cvikov a souhlasí s pronájmem části nebytových prostor v objektu Svazarmu dalšímu subjektu pro účely šicí dílny.

 

55/01

– Nabídka mezinárodní spolupráce města

souhlasí s přijetím nabídky Českého centra pro strategické studie k navázání spolupráce s vybraným dánským městem /účely výměnné pobyty dětí, navázání kontaktů podnikatelů apod. /

 

 

 

                                   Petr Kořínek                          Jaroslav Hanzlíček

                                  místostarosta                         starosta města


↑ jdi na obsah stránky