• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

5. ZaM 10 března 2011

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne  10.  března  2011

přítomno:           21 členů zastupitelstva       

1/1
Zastupitelstvo města schvaluje změnu Zásad pro prodej obytných domů… ze  dne 14.05.2009 pod usn.č. 3/a) a dne 10.12.2009 pod usn.č. 8/ -  podmínky prodeje bytů: a to :
prodloužení lhůty podání žádosti o koupi bytu po doručení I. nabídky z  12 na 16 měsíců.
hlasování: 19 pro, 0 proti, 1 zdržel p.Hanzlíček, 1 nepřítomen p. Říha

1/2
Zastupitelstvo města Cvikov  projednalo prodeje bytových jednotek a schvaluje prodej bytových jednotek :  

A) prodej bytových jednotek (BJ) a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 326, Lindava, Cvikov a pozemcích st.p.č. 378 a p.p.č. 62/7 v k.ú. Lindava s předkupním právem města na 5 let
- vodárna/stavba bez čp/če tech.vyb. na st.p.č. 426 v k.ú. Lindava ve vlastnictví města, vybavení např. čerpadlo-elektrika a servis hradí město,
- nájemníci a vlastníci bytových jednotek  v č.p. 326, 327 a 328 platí vodu dle směrných čísel a stočného, nadále se bude platit dle současných zvyklostí, tzn. mělo by to být řešené v mandátní smlouvě
a) BJ č. 326/1
žadatel: PILAŘ Ladislav, Lindava (spoluvlastnický podíl 304/3265)
za cenu: 68.884 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.994 Kč
b) BJ č. 326/3
žadatel: KRAUSOVÁ Marie, Lindava (spoluvlastnický podíl 710/3265)
za cenu: 161.528 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.994 Kč
hlasování:  20 pro,0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen p.Říha

B) prodej bytových jednotek (BJ) a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 327, Lindava, Cvikov a pozemcích st.p.č. 377 a p.p.č. 62/23 v k.ú. Lindava s předkupním právem města na 5 let
- vodárna/stavba bez čp/če tech.vyb. na st.p.č. 426 v k.ú. Lindava ve vlastnictví města, vybavení např. čerpadlo-elektrika a servis hradí město,
- nájemníci a vlastníci  v č.p. 326, 327 a 328 platí vodu dle směrných čísel a stočného, nadále  se bude platit dle současných zvyklostí, tzn. mělo by to být řešené v mandátní smlouvě
a) BJ č. 327/1
žadatel: POKORNÝ Josef, Lindava (spoluvlastnický podíl 354/3316)
za cenu: 77.515 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.994 Kč
b) BJ č. 327/3
žadatel: TRČOVI Jiří a Simona, Lindava (spoluvlastnický podíl 753/3316)
za cenu: 167.941 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.994 Kč
c) BJ č. 327/4
žadatel: MORAVEC Karel, Lindava (spoluvlastnický podíl 705/3316)
za cenu: 159.135 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.994 Kč
d) BJ č. 327/5
žadatel: KOHOUTKOVÁ Blažena, Lindava (spoluvlastnický podíl 792/3316)
za cenu: 175.341 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.994 Kč
hlasování:  20 pro,0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen p.Říha

C) prodej bytových jednotek (BJ) a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 328, Lindava, Cvikov a pozemcích st.p.č. 379 a p.p.č. 62/22 v k.ú. Lindava s předkupním právem města na 5 let
- vodárna/stavba bez čp/če tech.vyb. na st.p.č. 426 v k.ú. Lindava ve vlastnictví města, vybavení např. čerpadlo-elektrika a servis hradí město,
- nájemníci a vlastníci bytových jednotek  v č.p. 326, 327 a 328 platí vodu dle směrných čísel a stočného, nadále  se bude platit dle současných zvyklostí, tzn. mělo by to být řešené v mandátní smlouvě
a) BJ č. 328/3
žadatel: MORAVCOVI Josef a Žofia Lindava (spoluvlastnický podíl 783/3325)
za cenu: 173.763 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.994 Kč
b) BJ č. 328/4
žadatel: TOMIŠOVI Josef a Yvona, Lindava (spoluvlastnický podíl 715/3325)
za cenu: 161.075 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.994 Kč
c) BJ č. 328/5
žadatel: ZEDNÍKOVÁ Jana, Lindava (spoluvlastnický podíl 722/3325)
za cenu: 162.381 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 5.194 Kč
hlasování:  20 pro,0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen p.Říha

D) prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 541, Mánesova, Cvikov II, Cvikov, objektu-jiné stavby na st.p.č. 1132 a pozemcích st.p.č. 1026, 1132 a p.p.č. 1007/8 k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let
a) BJ č. 541/4
žadatel: PÝCHOVI Josef a Jana, Cvikov (spoluvlastnický podíl 826/4252)
za cenu: 118.628 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.326 Kč
b) BJ č. 541/6
žadatel: NAJMANOVÁ Jiřina, Cvikov (spoluvlastnický podíl 780/4252)
za cenu: 111.451 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.324 Kč
hlasování:  20 pro,0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen p.Říha

E) prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 542 a 543, Mánesova, Cvikov II, Cvikov, objektů-jiné stavby na st.p.č. 1133, 1134 a pozemcích st.p.č. 1027/1, 1027/2, 1133, 1134 k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let
a) BJ č. 542/101
žadatel: KYTÝROVÁ Miluše, Cvikov (spoluvlastnický podíl 622/8087)
za cenu: 104.579 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.465 Kč

b) BJ č. 542/103
žadatel: POKORNÁ Tereza, Cvikov (spoluvlastnický podíl 562/8087)
za cenu: 96.058 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.465 Kč
c) BJ č. 543/205
žadatel: SLANINOVÁ Dagmar, Cvikov (spoluvlastnický podíl 533/8087)
za cenu: 86.736 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.463 Kč                 
hlasování:  20 pro,0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen p.Říha

F) prodej bytových jednotek (BJ) a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 469, Martinovo údolí, Cvikov II, Cvikov a pozemcích st.p.č. 893/12 a p.p.č. 3863/5 k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let
a) BJ č. 469/2
žadatel: KŘIKLAVOVÁ Irena, Cvikov (spoluvlastnický podíl 819/4011)
za cenu: 235.597 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.226 Kč
b) BJ č. 469/3
žadatel: SVOBODOVÁ Dagmar, Cvikov (spoluvlastnický podíl 819/4011)
za cenu: 235.597 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.226 Kč
c) BJ č. 469/4
žadatel: KOPČEK Ľudovít, Cvikov (spoluvlastnický podíl 813/4011)
za cenu: 234.183 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.226 Kč
d) BJ č. 469/5
žadatel: PITRUŠKA Jaroslav, Cvikov (spoluvlastnický podíl 822/4011)
za cenu: 236.303 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.226 Kč
hlasování:  20 pro,0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen p.Říha

G) prodej bytových jednotek (BJ) a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 470, Martinovo údolí, Cvikov II, Cvikov a pozemcích st.p.č. 893/13 a p.p.č. 3863/4 k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let
a) BJ č. 470/2
žadatel: LINHARTOVI Stanislav a Věra, Cvikov (spoluvlastnický podíl 819/3909)
za cenu: 233.234 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.224 Kč
b) BJ č. 470/3
žadatel: CHALUPNÍČKOVI Vít, Ing. a Olga, Ing, Cvikov (spoluvlastnický podíl 822/3909)
za cenu: 233.932 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.224 Kč
hlasování:  20 pro,0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen p.Říha

H) prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 303 a 569, Martinovo údolí, Cvikov II, Cvikov a pozemcích st.p.č. 1102 a 1103 k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let a s převodem užívacího práva Služeb města Cvikova s.r.o. (nájemní smlouva ze dne 30.04.2010)
a) BJ č. 569/1
žadatel: EISELTOVÁ Michaela, Cvikov (spoluvlastnický podíl 780/6626)
za cenu: 223.159 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.729 Kč
b) BJ č. 569/2
žadatel: KARKOVI Jan a Hana, Cvikov (spoluvlastnický podíl 800/6626)
za cenu: 227.812 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.729 Kč
c) BJ č. 303/3
žadatel: VONDRÁČEK Karel, Cvikov (spoluvlastnický podíl 271/6626)
za cenu: 80.390 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.734 Kč
d) BJ č. 303/6
žadatel: ČIHÁKOVÁ EMÍLIA, Cvikov (spoluvlastnický podíl 271/6626)
za cenu: 80.390 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.734 Kč
hlasování:  20 pro,0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen p.Říha

2/
Zastupitelstvo města projednalo žádosti a návrhy ve věci pozemků
a  schvaluje nabytí do majetku města
a) Kunratický (Cvikovský)  rybník – části vodní plochy vše k.ú. Kunratice u Cvikova
   p.p.č. 2793/3 vodní plocha-rybník o výměře 10020 m2
p.p.č. 3233 vodní plocha-rybník o výměře 28708 m2
p.p.č. 3234 ostatní plocha-komunikace o výměře 406 m2
p.p.č. 3153 ostatní plocha-komunikace o výměře 299 m2
účel: scelení vodní plochy + rekonstrukce rybniční hráze
úplatný převod za symbolickou cenu 1 Kč s předkupním právem na dobu 10 let                           ve prospěch  prodávajícího  Obec Kunratice u Cvikova
hlasování:  20 pro,0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen p.Říha

b) k.ú. Lindava p.p.č. 2282/5 o výměře 11 m˛ -odděleno z p.p.č. 2282/1 dle GP č. 439-274/2009
     KN: ostatní plocha-komunikace; ÚP: ostatní plocha (komunikace)
     účel: scelení místní komunikace , (doplnění usnesení ZM č. 8) ze dne 03.11.2005)
     bezúplatný převod od Pozemkového fondu ČR
hlasování:  20 pro,0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen p.Říha

3/  
Schvaluje doplnění  změny č. 3 Územního plánu :
3.1/ p.p.č. 1734/3, 1800/4 v k.ú. Lindava dle ÚP v ploše louky, pastviny - změna na smíšené obytné území - žadatelé Miloslav Novák, Praha a Ludmila Pánková, Lindava
- zastupitelstvo schvaluje
hlasování:   19 pro, 0 proti, 2 zdrželi p. Stejskal, Ing. Vojtěch D.

3.2/ p.p.č. 2127/3 v k.ú. Lindava dle ÚP v ploše komunikací – změna na ostatní plochu – žadatelé Lukáš a Markéta Havlasovi, Lindava
- zastupitelstvo neschvaluje, z důvodu,že  by došlo k zamezení přístupu na okolní pozemky
hlasování: 20 pro, 0 proti, 1 zdržel Ing. Vojtěch D.

3.3/ p.p.č. 2743/10 v k.ú. Cvikov dle ÚP v ploše louky, pastviny – změna na smíšené obytné území – žadatelé Jiří a Kristina Toušovi, Cvikov
- zastupitelstvo schvaluje
hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen  PhDr. Sýkorová

3.4/ p.p.č. 519/2 v k.ú. Cvikov dle ÚP v ploše rekreační lesy – změna na smíšené obytné území – žadatel Jan Janda, Cvikov
- zastupitelstvo schvaluje
hlasování: 19 pro, 0 proti, 2 zdrželi  PhDr. Sýkorová, p.Stejskal

3.5/ p.p.č. 2394/1 v k.ú. Cvikov v ploše smíšené neobytné území – změna na smíšené obytné území
- zastupitelstvo schvaluje
hlasování : 21 pro, 0 proti,0 zdržel

3. 6/ p.p.č. 892/2, 892/3 v k.ú. Lindava v ploše louky, pastviny – změna na parky, hřbitovy
- legalizace stávajícího stavu lindavského hřbitova
- zastupitelstvo schvaluje
hlasování : 21 pro, 0 proti, 0 zdržel

3.7/ Zastupitelstvo schvaluje  zařadit následující pozemky (zařazení do plochy pro výstavbu RD)
a)    k.ú. Lindava
p.p.č. 711/3 o výměře 28.779 m˛; KN: trvalý travní porost; ÚP: občanská vybavenost
p.p.č. 711/4 o výměře 2.110 m˛; KN: trvalý travní porost; ÚP: občanská vybavenost
hlasování: 19 pro, 0 proti, 2 zdrželi  p. Říha, Mgr. Novotný

      b)    p.p.č. 537/1 k.ú.Trávník u Cvikova;
     p.p.č. 77/1, 78/1, 101/2 k.ú.Svitava - část o šíři 50 m podél přilehlé komunikace:
             p.p.č. 100/3, 519/1, 627/1 k.ú.Trávník u Cvikova;
     p.p.č. 91 k.ú.Svitava
hlasování . 21 pro, 0 proti, 0 zdržel

3.8/  Zastupitelstvo schvaluje  zrušit zákresy neexitujících budov na pozemku v k.ú. Cvikov p.p.č. 3925 o výměře 1329 m˛;  KN: ostatní-jiná plocha; dle ÚP: smíšené obytné území
hlasování:  20 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen JUDr. Švehla

3.9/ Zastupitelstvo odkládá projednání návrhu na sjednocení stávající funkční plochy centrální smíšené území, čistě obytné-kolektivní bydlení a smíšené obytné území v jednu plochu nazvanou “smíšené obytné území“ se stanoveným regulativem z důvodu nevyjasněnosti pojmů.  
hlasování:  18 pro, 0 proti, 3 zdrželi  p. Vojtěch M., p.Říha, Ing. Dostál

4/  
Schvaluje  Rozpočtové opatření č. 1.  
hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 zdržel

5/
Rozbor hospodaření města a finanční vypořádání  za rok 2010
a)  Zastupitelstvo města bere na vědomí stavy finančních prostředků na základních běžných účtech města a finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem.
b)  Zastupitelstvo města bere na vědomí převedení zisku města ve výši 1 880 528,93 Kč na účet 432, tj. účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty z minulých let.
hlasování bod a) a b) : 21 pro, 0 proti,0 zdržel

6/  
Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku  č. 5/2011  kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za systém shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
hlasování :  21 pro, 0 proti, 0 zdržel

7/   
Schvaluje Obecně závaznou  vyhlášku č. 6/2011   - osvobození od daně z nemovitosti nemovitosti dotčené živelní pohromou  ( povodně 7. a 8. srpna 2010 )
hlasování :  21 pro, 0 proti, 0 zdržel

8/  
Pověřuje JUDr. Jaroslava Švehlu, místostarostu města, zastupováním města  s právem hlasovacím,  na Valné hromadu Euroregionu Nisa. hlasování :  21 pro, 0 proti, 0 zdržel

9/  
Schvaluje  záměr prodeje objektu MKK  a pověřuje radu města zajištěním znaleckého posudku. hlasování: 19 pro, 0 proti, 2 zdrželi Ing. Vojtěch D., PharmDr. Skopová

10/  
Schvaluje záměr výstavby koupaliště a pověřuje radu  zjištěním  možností a podmínek výstavby, včetně výběru lokality  a nákladů na projekt  a jeho výstavbu.
hlasování|: 21 pro, 0 proti, 0 zdržel

11/
Bere na vědomí oznámení o zrušení Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu ve Cvikově, včetně platnosti razítka organizace.

12/
Souhlasí s připojením Města Cvikova k výzvě Města Chlumec nad Cidlinou k vyrovnání příjmů obcí od 1 do 10 tisíc obyvatel v rámci rozpočtového určení  daní od r. 2012.
hlasování :  21 pro, 0 proti, 0 zdržel

13/
Jmenuje   p. Jana Procházku, bytem Cvikov  a p. Jana Toráně, bytem Lindava  členy kontrolního výboru zastupitelstva. hlasování :  21 pro, 0 proti, 0 zdržel

14/
Schvaluje  změnu znění usnesení č. 6 ze dne 18.11.2010 : nové znění:
Schvaluje výši měsíční odměny  neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí zastupitelstva a rady města Cvikova  
Zastupitelé:                                                  350,- Kč
Členové rady města:                                    1.200,- Kč
Předseda kontrolního a finančního výboru: 500,- Kč
Člen kontrolního a finančního výboru:         200,- Kč
Předseda osadního výboru:                            500,- Kč
Předseda komise rady a zastupitelstva:        500,- Kč
hlasování :  21 pro, 0 proti, 0 zdržel

        JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr.Šárka Jakobi
        místostarosta města             starostka města


↑ jdi na obsah stránky