• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

6. RaM 24.února 2012

Usnesení z 6. schůze Rady města Cvikova 24. února  2012
účast:  7 členů


88/12
Projednala a souhlasí s podpisem Dodatku č. 1  Nájemní smlouvy  s Úřadem práce ČR  o pronájmu nebytového prostoru kanceláře v budově MěÚ  a to od 1.3.2012 v rozsahu 5 dní v týdnu.   (7 pro)        JUDr. Jaroslav Švehla                   Mgr. Šárka Jakobi
        místostarosta města                starostka města


↑ jdi na obsah stránky