• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

6. ZaM 27.června 2007

Usnesení  6. zasedání  Zastupitelstva města Cvikov ze dne  27. června 2007

 

Účast:   20 členů , 1 omluven Dr. ing. Vojtěch D.

 

1/

Bere na vědomí zprávu o kontrole  usnesení

2/

Schvaluje  postup města  při prodeji pozemků na výstavbu:

v případě prodeje souboru pozemků v jedné lokalitě nebo více zájemců o jeden pozemek  -  obálková metoda přímo na určeném místě, v určeném čase, nabídka za m2, stanovení pořadí dle nabídnuté ceny za m 2, dle tohoto pořadí výběr pozemku.

Ostatní prodeje rozhoduje individuálně zastupitelstvo.

hlasování: 20 pro  

3/

a) prodeje pozemků města

1.   p.p.č. 1154/3 – zahrada o výměře 469 m2, č. 1138/3 – trvalý travní porost o výměře 273 m2, vše za 30,- Kč/m2 k.ú. Cvikov, David Lupoměský, B. Němcové 179, Cvikov, 

2.   p.p.č. 1154/4 – zahrada o výměře 168 m2, č. 1138/4 – trvalý travní porost o výměře 161 m2, vše za 30,- Kč/m2 k.ú. Cvikov, Bohumil Trefný, B. Němcové 179, Cvikov, 

3.   p.p.č. 1154/5 – zahrada o výměře 250 m2, č.  1138/5  k.ú. Cvikov, Cvikov, trvalý travní porost o výměře 154 m2, vše za 30,- Kč/m2 . Jaroslav Slavík, Čs. armády 118, Cvikov,, Čs. armády 118, Cvikov,

4.  p.p.č. 1154/6 – zahrada  o výměře 212 m2, č. 1138/6 – trvalý travní porost o výměře 154 m2, vše za 30,- Kč/m2 v k.ú. Cvikov, Angelov Valov Nikolay, Jáchymovská 242, Liberec

5.  p.p.č. 1154/7 – zahrada o výměře 209 m2, č. 1138/7 – trvalý travní porost o výměře140 m2, vše za 30,- Kč/m2 k.ú. Cvikov, Václav Mašek, Sídliště 589, Cvikov,

6.  p.p.č. 1154/8 – zahrada o výměře 216 m2, č. 1138/8 – trvalý travní porost o výměře 119 m2, vše za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Vlastimil Andrš, Horovy sady 908, Nový Bor,

7.  p.p.č. 1154/9 – zahrada o výměře 463 m2, č. 1138/9 – trvalý travní porost o výměře 186 m2, vše za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Vladislav Tima, Sídliště 554/, Cvikov

8.  p.p.č. 1154/10 – zahrada o výměře 258 m2, č. 1138/10 – trvalý travní porost o výměře 87 m2, vše za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Miroslav Tancoš, Nemocniční 524, Nový Bor,

9.  p.p.č. 1154/11 – zahrada o výměře 251 m2, č. 1138/11 – trvalý travní porost o výměře 54 m2, vše za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov ,Zdeněk Fridrich, B. Němcové 179, Cvikov,

10. p.p.č. 1154/12 – zahrada o výměře 306 m2, č. 1139/4 – trvalý travní porost o výměře 60 m2, vše za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, František Andrle, Komenského 105, Cvikov

11.  p.p.č. 1154/13 – zahrada o výměře 392 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Zdena Libichová, Mánesova 546, Cvikov,

12. p.p.č. 1154/14 – zahrada o výměře 343 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, František Červinka, Mánesova 546, Cvikov,

13. p.p.č. 1154/15 – zahrada o výměře 528 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Herbert Müller, Mánesova 547, Cvikov,

14. p.p.č. 1154/16 – zahrada o výměře 279 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Jiří Stehlík, Sídliště 596, Cvikov,

15. p.p.č. 1154/17 – zahrada o výměře 235 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Pavel Polák, Mánesova 546, Cvikov

 16. p.p.č. 1154/18 – zahrada o výměře 237 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Radek Šťastný, Sídliště 580, Cvikov,

17. p.p.č. 1154/19 – zahrada o výměře 309 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Pavlína Ondrušková, Čs. armády 119, Cvikov,

18. p.p.č. 1154/20 – zahrada o výměře 226 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, František Blažek, B. Němcové 177, Cvikov,

19. p.p.č. 1154/21 o výměře 263 m2,za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Tomáš Čapek, Sídliště 597, Cvikov,

20. p.p.č. 1154/22 – zahrada o výměře 249 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Jaroslav Vodička, Sídliště 554, Cvikov,

21. p.p.č. 1154/23 – zahrada o výměře 210 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Ladislav Pěnička, Sídliště 596, Cvikov,

22. p.p.č. 1154/24 – zahrada o výměře 510 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Ludmila Marholdová, Nemocniční 38, Krásná Lípa,

23. p.p.č. 1154/25 – zahrada o výměře 466 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Lubomír Cajz, Mlýnská 52, Cvikov,

24. p.p.č. 1154/26 – zahrada o výměře 465 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Petr Čechal, Sídliště 576, Cvikov,

25. p.p.č. 1154/27 – zahrada o výměře 239 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Milan Tauchmann, Sídliště 597, Cvikov,

26. p.p.č. 1154/28 – zahrada o výměře 204 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Josef Daniel, Mánesova 546, Cvikov,

27. p.p.č. 1154/29 – zahrada o výměře 441 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Karel Zeman, Sídliště 575, Cvikov,

28. p.p.č. 1154/30 – zahrada o výměře 704 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Josef Němeček, Na svahu 607, Cvikov

29. p.p.č. 1152/5 – zahrada o výměře 415 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Andrea Němečková, Pivovarská 48, Cvikov,

30. p.p.č. 1154/31 – zahrada o výměře 398 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Petr Kořán, Sídliště 580, Cvikov,

31. p.p.č. 1154/32 – zahrada o výměře 218 m2, č. 1152/6 – zahrada o výměře 100 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Lenka Paterová, Sídliště 576, Cvikov,

32. p.p.č. 1154/33 – zahrada o výměře 219 m2, č. 1152/7 – zahrada o výměře 99 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Jiří Ziguška, Sídliště 551, Cvikov,

33. p.p.č. 1154/34 – zahrada o výměře 453 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Jana Barešová, Sídliště 577, Cvikov.

34. p.p.č. 1154/35 – zahrada o výměře 281 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Olga Zahrádková, Sídliště 551, Cvikov

35.  p.p.č. 1154/36 – zahrada o výměře 399 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Rudolf Zubák, B. Němcové 159, Cvikov

hlasování k bodu 1-35 :     19 pro, 1 zdržel ing. Hokr

36. p.p.č. 1475/2 – zahrada o výměře 809 m2 k.ú. Cvikov, lokalita ČSA, 30 Kč/m,bez zajištění přístupové cesty, kupující Lenka HÁJKOVÁ, Cvikov, Sídliště 576, za účelem zahrady

hlasování: 20 pro

37. p.p.č. 3559 – zahrada o výměře 55 m2 k.ú. Cvikov, 30 Kč/m2 kupující Miroslav a Jaroslava ŠMÍDOVI, Cvikov, Smetanova 223, za účelem zahrady

hlasování: 20 pro 

38. st.p.č. 591 – zbořeniště o výměře 186 m2 a p.p.č. 2525 – zahrada o výměře 409 m2 k.ú. Cvikov, lokalita Tovární ul., cena 100 Kč/m2, p.p.č. 2528 o výměře 90 m2 (podmínka schválení), kupující Robert BERKI,  Mánesova 541, Cvikov, za účelem stavby RD

hlasování: 20 pro 

39. část p.p.č. 276/3 – zahrada o výměře dle geometrického zaměření k.ú. Lindava, 30 Kč/m2  kupující Roman HOŠIC, Česká Lípa, Žitavská 2533, za účelem zahrady

hlasování:  20 pro

40. p.p.č. 494/2 – zahrada o výměře 567 m2 a p.p.č. 494/3 – zahrada o výměře 494 m2 k.ú. Lindava (u č.p. 317), 30 Kč/m2 , kupující Bc. Pavel ŠANDOR, Česká Lípa, Havířská 2035, za účelem rozšíření zahrady

hlasování: 19 pro, 1 zdržel ing. Hokr

41. p.p.č. 114 – trvalý travní porost o výměře 115 m2 k.ú. Lindava, 30 Kč/mkupující Anna JELÍNKOVÁ, Praha 9-Kyje, Manželů Dostálových 1303, za účelem rozšíření zahrady

hlasování: 18 pro, 2 zdrželi ing. Hokr, Mgr. Krafková

42. část p.p. č. 746 o výměře cca 10000 m2  dle zaměření v k.ú. Cvikov, kupující MS Praha spol. s r.o. Česká Lípa , cena 100/m2, pro účely výstavby průmyslového objektu, ve smlouvě předkupní právo města do doby kolaudace stavby

hlasování: 18 pro, 2 zdrželi Mgr. Krafková, Pharm. Skopová

b) bere na vědomí žádost s.r.o SCA Packaging Česká republika ve věci části pozemku 746 v k.ú. Cvikov

c)  nabytí pozemků do majetku města

 

1)  p.p.č. 2124 o výměře 356 m2 – ostatní plocha k.ú. Lindava od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR do majetku města – přístupová cesta k vodojemu

hlasování:  19 pro, 1 nepřítomen JUDr. Švehla

2)  p.p.č. 2202 o výměře 3890 m2 v k.ú. Lindava, přístupová cesta k bývalému rybníku v Lindavě od Pozemkového fondu ČR

hlasování: 20 pro

4/

Prodej domů z majetku města

A)  Schvaluje prodej 

a)   č.p. 31 Kollárova ulice s věcným břemenem práva chůze a jízdy na vytyčené části pozemku pro dotčené majitele a nájemce okolních nemovitostí  – kupující p. Prokop, bytem tamtéž, cena 223 tis.Kč

hlasování: 19 pro, 1 nepřítomen p. Kořínek

b)    č.p. 256 Nábřežní ulice – ˝ podílu kupující  p. Karel Matuška, bytem Liberec a  ˝ podílu  p. Sochor Petr, bytem Liberec, cena dle nabídky 216 500,- Kč

hlasování: 19 pro, 1 zdržel p.Kořínek

c)     č.p. 13-14 Kollárova ulice – schvaluje změnu  kupujících dle žádosti  p. Horáčka, a to 2/3 podílu kupující p. Radek Horáček, bytem tamtéž, 1/3 podílu kupující p. Pavel Kotek, bytem Cvikov a revokuje usnesení č. 3 bod a) ze dne 25.1. 2007

hlasování:  20 pro    

d)   souhlasí s ponecháním nabídky prodeje domu č.p. 284 a č.p. 346 v ulici          Československé armády  na www stránkách města a v realitních kancelářích

hlasování: 20 pro

B) Neschvaluje  prodej

č.p. 295 Komenského ulice Cvikov

hlasování:  8 pro prodej, 12 proti prodeji

5/

a) Schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet za rok 2006 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2006  bez výhrad .

hlasování: 19 pro, 1 zdržel p.Hanzlíček

b) Ukládá předsedovi kontrolního a finančního výboru předložit zprávu o činnosti v letošním  roce a plán činnosti do konce roku 2007 na příští zasedání zastupitelstva

hlasování:  19 pro, 1 nepřítomen p.Kořínek

6/

Schvaluje rozpočtové změny  dle návrhu

-         320 000,- Kč více práce půdní vestavby na DPS

-         300 000,- Kč dofinancování rekonstrukce kabin FK Cvikov

-         167 000,- Kč dofinancování rekonstrukce mostu v Lindavě

hlasování: 18 pro, 2 nepřítomni  p.Kořínek, ing. Dostál

7/

Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – rekonstrukce mostu v Lindavě (SaM a.s.Varnsdorf)  

hlasování:  18 pro, 2 nepřítomni  p.Kořínek, ing. Dostál

8/

Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo -  komunikace Ústavní ulice  (UGA spol. s r.o Kamenický Šenov)

hlasování: 18 pro, 2 nepřítomni  p.Kořínek, ing. Dostál

9/

Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě  č. 27/2006 – Drnovec odkanalizování 

hlasování:  17 pro, 3 nepřítomni p. Kořínek, ing. Dostál, p.Tichý

10/

Schvaluje dodatek ke smlouvě č. l ke smlouvě č. 09/2006/004 Dům s pečovatelskou službou

hlasování:  17 pro,1 zdržel p. Tichý, 2nepřítomni ing. Dostál, p.Kořínek

11/

Schvaluje  Smlouvu o dílo  - výstavba STL plynovod a 12 domovních přípojek v ul. ČSA ve Cvikově (UGA spol. s r.o Kamenický Šenov)

hlasování: 18 pro, 2 nepřítomni ing. Dostál, p. Kořínek 

12/

Souhlasí s doplněním akcí rozvoje města na léta 2007-2010 o rekonstrukce předškolních zařízení a pobočky základní školy

hlasování: 18 pro, 2 nepřítomni ing. Dostál, p. Kořínek

13/

Podporuje podání Ústavní stížnosti ve věci nerovnoměrného rozdělování příspěvku na výkon státní správy pro obce II. a I. typu.

Schvaluje podání ústavní stížnosti proti nezákonnému zásahu státu porušujícímu zaručené právo územního samosprávného celku na samosprávu v souvislosti se stanovením a výplatou příspěvku ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti.

hlasování: 18 pro, 2 nepřítomni ing. Dostál, p.Kořínek

14/

Zastupitelstvo města dále

a)    bere  na vědomí  ukončení činnosti ÚSP  LINDA Lindava a souhlasí s bezplatným převodem stavby garáže a zbytkového majetku vybavení a pověřuje starostu města podáním žádosti o bezplatný převod do majetku města

hlasování: 18 pro, 2 nepřítomni p. Kořínek, ing. Dostál

b)    schvaluje název nové ulice  „ K Zahrádkám“

hlasování: 13 pro, 4 proti JUDr. Švehla, ing. Beránek, p.Neckař, PhDr. Sýkorová, 1 zdržel p.Jirák, 2 nepřítomni  ing. Dostál, p.Kořínek

c)    jmenuje za  člena Osadního výboru Drnovec  p. Zdeňku Miďánkovou-Skotákovou

hlasování: 18 pro, 2 nepřítomni ing. Dostál, p.Kořínek

d)    bere na vědomí informaci o č. p. 64 Žitavská ulice (býv. obuv)

e)    bere na vědomí informaci o oslavách 140. výročí založení Hasičského sboru ve Cvikově

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                         starosta města


↑ jdi na obsah stránky