• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

7. RaM 2.dubna 2002

Usnesení Rady města Cvikova ze  7. schůze dne 2. dubna 2002

 

 Kontrola usnesení :

12/02 – kniha 650 let – nadále sledovat zpracování, podklady předány, v dubnu autorská korektura

39/02  – zpracování projektu regenerace sídliště a půdní nástavba čp.546, 547

bude podávána informace průběžně

26/02 – výběrové řízení na nákup nového automobilu pro MěÚ, obesláno 8 firem, potom vyhodnocení nabídek

34/02 – dořešení autobusu TJ Jiskra Cvikov, nechat posoudit způsob likvidace

37/02 – prodej akcií spořitelny – vzhledem k vyšší nominální hodnotě než nabízené kupní ceně a předpokladu zvýšení ceny po privatizaci, doporučuje neprodat akcie

54/02 – návrh rekonstrukce objektu čp. 99 na kavárnu – viz dnešní jednání

bez č. 16. 3. 02  - připomínky na bezpečnost I/l3, retardéry Komenského, Nerudova

                           informace starosty o jednání ředitelem SÚS a DI

 

vyřazuje: 37/02, 52/02, 53/02, 56/02, 57/02

na ZM: 51/02 , 55/02,

 

 

58/02

K usn. 54/02 – návrh SMC - projektu na rekonstrukci části objektu čp. 99 v Komenského ul. na kavárnu – rada  nemá námitek.

 

59/02

Uvolnění nebytového prostoru prodejny v čp.38 nám. Osvobození – přechod nájmu  Masnému průmyslu Česká Lípa,s.r.o. – zachování prodejny masa – projednání a schválení po zveřejnění nabídky na úřední desce.

 

60/02

Doporučuje ZM přijmou nabídku Svazku obcí Tolštejn - Tolštejnského panství – hra, mapa, rozvoj turistiky – návrh na propojení s Milštejnským panstvím.

 

61/02

Doporučuje ZM odkoupení pozemku v k.ú. Drnovec pro zajištění výstavby výměníkové stanice pro plynofikaci místní části Drnovec, cena 50,- Kč/m2.

 

62/02

Doporučuje ZM schválit změnu kupujícího pozemku u čerpací stanice v k.ú.Cvikov – místo firmy Skala – manželé Košlerovi.

 

63/02

Doporučuje ZM schválit prodej pozemku č.284 v k.ú. Lindava – Alžbětě Dvořákové.

 

64/02

Souhlasí s uvolněním částky 26.5OO,- Kč na opravu havarijního stavu vodovodu v kabinách TJ Dynamo Lindava z havarijního fondu města.

 

 

                      Petr Kořínek                        Jaroslav Hanzlíček

                     místostarosta                       starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky