• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

7. RaM 4.dubna 2006

Informace z jednání  7. schůze  Rady města Cvikov dne 4. dubna  2006

 

76/06

K usn. 57/06 – 2. etapa rekonstrukce ZŠ a MŠ Cvikov – upřesnění rekonstrukce podlah – dle projektu položení parket. (7 pro)

77/06

Upřesnění názvu školy  - „ Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov“. (7 pro)

78/06

Doporučuje ZM schválit  uzavření smlouvy s firmou STORMEN spol. s r. o Praha – mandátní smlouva  na přípravu investičního záměru a organizační zajištění podání žádosti o dotaci na MF ČR – akce rekonstrukce hřiště v k.ú. Cvikov (na provedení umělé trávy na stávajících sportovištích na Sídlišti a hřišti FK dle návrhu, včetně  zpracování projektu). (7 pro)

79/06

Souhlasí s podáním žádosti na Krajský úřad Libereckého kraje Liberec na převod budovy – vily po Středním odborném učilišti Cvikov.(6 pro, 1 nepřítomen)

80/06

Doporučuje ZM schválit záměr výstavby 12 parkovacích míst v prostoru velkého parkoviště na Sídlišti. (6 pro, 1 nepřítomen)

81/06

Pojištění hasičského vozidla – přijímá nabídku pojišťovny Kooperativa – havarijní pojištění + sedačky -+ pojištění i při zásahu (6 pro 1 nepřítomen)

82/06

Souhlasí s prodloužením nájemních smluv na pronájem pozemků dle návrhu (mimo uvedených dlužníků). (6 pro, 1 nepřítomen)

 

Dále rada projednala a

 

-         připomínku p. Krska k  provozu MŠ v Lindavě do 16,00 hodin  zajistí ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Jonáš

-         vzala na vědomí informaci o registraci domény Cvikov na internetu:    Cvikov.eu

-         vzala na vědomí informaci starosty o zamítnutí žádosti o navýšení dotace ze SFŽP na ČOV a kanalizaci

 

       JUDr. Jaroslav Švehla                          Mgr. Ivo Čeřovský

         místostarosta města                              starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky