• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

7. RaM 6.dubna 2010

Usnesení z 7.schůze Rady města Cvikov dne 6.dubna 2010

Účast:   ze 7 členů rady, přítomno  7  

103/10
Přidělování bytů  určených k prodeji  do nájmu žadatelům o pronájem bytu :    
Rada přijímá toto stanovisko:   byty u nichž dojde k ukončení nájmu  se budou přidělovat zájemcům v souladu s aktuálním pořadníkem žadatelů o byty . Byty budou pronajímány bez provedení úprav  ze strany správy bytů  Služeb města Cvikova  po předchozím nájemci , upozornění na záměr města na prodej bytu -  provedení písemné nabídky na prodej bytu novému nájemci. (7 pro)

104/10
Souhlasí s přidělením bytu v č.p. 543 Mánesova ulice Cvikov-Cvikov II byt č. 4  podle pořadníku  .  (7 pro)

105/10
Nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost hudební skupiny Pavoucy Cvikov – žádost podána po schválení rozpočtu na r. 2010. Žádosti nutno podávat v předcházejícím roce. (7 pro)

106/10
Souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s firmou VDF REALITY   -  EU Grand Reality s.r.o,   Lesní 363, Varnsdorf na pronájem nebytových prostor v Městské tržnici v Komenského ulici Cvikov  (doplnění usnesení 442/09 ze dne 29. 12.2009) . (7 pro)

107/10
Přechod pro pěší  přes silnici I/13  do Nádražní ulice  –  změna stanoviska Dopravního inspektorátu  Liberec a odboru dopravy KULK   - nesouhlas s výstavbou přechodu pro chodce – souhlas se zřízením místa pro přecházení – rada souhlasí s pokračováním prací na zajišťování akce „místo pro přecházení Nádražní ulice“ Cvikov. (7 pro)

108/10
Prodej bytů – stanovisko vlastníka ke způsobu oceňování:

a) otázka vytápění  – viz usnesení ZM 18.3.2010

b) stavební úpravy na vlastní náklady (  např. koupelny,kuchyně, jiná podlahová krytina a pod.)  nezahrnovat do ocenění

c) oceňování  bytů s plastovými okny, kde je podíl nájemce bytu na spolufinancování výměny:
 neoceňovat ve znaleckém posudku  –  nedoplatek bude řešit správa bytů  Služeb města Cvikova, kdy o výši nedoplatku bude navýšena smluvní cena ve smlouvě o koupi bytu. Seznam nájemců a výši nedoplatku nahlásí správa bytů odboru správy majetku města MěÚ, bude aktualizován dle průběhu prodeje.

d) objekty s provedenými investicemi města  za posledních 10 let  (fasáda, krytina, zateplení, a pod.):  tyto investice započítat v souladu se směrnicí o  oceňování do znaleckého posudku   (bez přípojek)  

e) v případě provedení  opravy střechy v současné době se  výdaj města rozpočítá do ceny bytu  dle podílu jednotlivých nájemců

f) u objektu č.p. 305 a 569 ulice Martinovo údolí
 - vybavení kotelny a zařízení na ohřev vody  nebude součástí znaleckého posudku bytů, zůstává v majetku  Služeb města Cvikova, kalová čerpadla v majetku města
-  nebytový prostor (kotelna,ohřev vody,a místnost č.901)    posuzovat jako společné prostory domu  č.p. 569 a 303  ( nebytový prostor  o výměře místností v 1. podlaží č.p. 569 – 25.44 m2 a 34.13m2, v suterénu č.p. 569 o výměře 6,8 m2) , které budou  pronajímány na základě smlouvy  provozovateli -  dodavateli tepla a teplé vody

g) u domů v Komenského ulici a Mánesově  ulici -  kolny k jednotlivým bytům  v suterénu ve sklepě  a rovněž  mimo dům (zděné)  - ocenění všech jako společné prostory – podle charakteru a plochy pak bude pronajímat jednotlivým nájemcům či vlastníkům bytů  podle užívání těchto společných prostor

(7 pro)


Dále rada projednala   :

-  návrh  na posunutí hranice města  Cvikov  směr Trávník ,   umístění značky až k poslednímu domu  k lepší bezpečnosti  chodců a cyklistů v nepřehledném úseku silnice III.třídy

-  dořešit parkování osobních aut v ulici Československé armády  u objektu  „Centrum Ovečka“ , kdy dochází k zúžení vozovky a špatnému rozhledu  z obou stran jízdy po komunikaci
Mgr. Ivo Čeřovský     starosta města
JUDr Jaroslav Švehla    místostarosta města↑ jdi na obsah stránky