• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

7. Zvon kostela ve Cvikově


Dopravu zboží a nákladů obstarávali ve Cvikově jako všude jinde formani. Vydávali se s těžkými vozy, taženými čtyřspřežím na několikaměsíční cesty, častokrát až k moři. S výrobky cvikovskými jezdíval forman Petr Hausdorf ze Svoru, nejčastěji do Štýrského Hradce a do Terstu. Cesty do Brna, Lince a Vídně patřily k "malým tůrám". Tento dopravce z vděčnosti nad uzdravením svého syna rozhodl se věnovat kostelu ve Cvikově nový zvon. V roce 1654 se při jízdě se cvikovskými plátenickými výrobky zastavil v Praze u zvonaře a ptal se, zda má hotové zvony. Zvonař uvítal návštěvu a uvedl formana do dílny. Ten ukázal rychle na veliký zvon a ptal se, kolik stojí. "Tolik," odpověděl s úsměvem zvonař, "kolik se do obráceného zvonu vejde peněz." Forman svým bičem změřil šířku a výšku zvonu a slíbil, že zvon koupí. Po návratu z cest sbíral samé drobné penízky a při další cestě se opět zastavil v Praze u zvonaře. Naplnil zvon až po okraj samými drobnými penězi, které měly hodnotu 930 zlatých.

Báje a pověsti Cvikova a okolí


↑ jdi na obsah stránky