• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

8. RaM 10.dubna 2007

Informace z jednání Rady města Cvikov 8. schůze dne 10. dubna  2007

 

 

104/07

Nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na rekonstrukci sociálního zařízení dle žádosti p. Plíhala, Cvikov I, Jiráskova 85 – město příspěvky na úpravu bytu neposkytuje. (6 pro,1 nepřítomen) 

105/07

Pověřuje zaměstnance Marii Vrabcovou (pečovatelku) řízením služebního vozidla pečovatelské služby.(7 pro)

106/07

Souhlasí s pronájem a rozšířením nebytového prostoru provozovny cukrárny BECY v č.p. 137 Československé armády Cvikov I. Úpravy na vlastní náklady nájemce (předpoklad cca 200 tisíc Kč), zápočet vložených nákladů v placení nájemného z nově vzniklých nebytových prostor, nájemné z dosud pronajatého nebytového prostoru bude nadále hrazeno. (7 pro)

107/07

Souhlasí s prodloužením nájemních smluv  dle návrhu . (7 pro)

108/07

Souhlasí s ukončením nájmu pozemků dle smlouvy s p. Františkem Dvořákem dle návrhu.

 

Dále rada projednala:

-         vzala na vědomí informaci o žádosti Stavokombinátu Liberec na změnu lokality pro výstavbu supermarketu a zájem o výstavbu RD v lokalitě pod Zeleným vrchem

-         vzala na vědomí informaci AMK o výběru nájemného a vložených investicích v č.p. 30 Pivovarská ulice Cvikov

-         prodej domu č.p. 256 – projednat v komisi rozvoje s návrhem na 50 % snížení  ceny

-         k usnesení 88/07 + ZM – promíjení 80 % penále – zpracovat nový návrh pro radu (zajistí starosta a místostarosta) (7 pro)

-         vzala na vědomí informaci o otevírání obálek na zpracování PD rekonstrukce sokolovny , otevírání obálek 24.4. ve 13.00 hodin, posouzení nabídek ve 14,00 hodin

-         informace o možnosti výstavby bowlingové dráhy v areálu FK Cvikov

-         prohlídka lesů v majetku města bude členy rady provedena 22.5.2007 od 8.00 hodin

 

JUDr. Jaroslav Švehla                    Mgr. Ivo Čeřovský

 místostarosta města                          starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky