• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

8. ZaM 1.listopadu 2007

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města CVIKOV konaného ve čtvrtek 1. listopadu  2007

 

Účast:  přítomno  19 členů zastupitelstva,  2 omluveni – p.Kovalev, Dr. ing. Vojtěch

Zastupitelstvo města Cvikova projednalo a  

1/

Bere na vědomí zprávu o kontrole  usnesení  

2/

A/1

Schvaluje rozdělení pozemku p. č. 2865 /1 a 2865/16 v k.ú. Cvikov pro výstavbu rodinných domků v lokalitě  Dělnická-Vojanova dle návrhu. 

Nesouhlasí s prodejem pozemku jako celé lokality firmě s.r.o. EKO Haus Fertigbau.

Zveřejnění nabídky na prodej jednotlivých pozemků - část 1 a 5 cena 200,- Kč, část 2,3,4,6,7 cena 100,- Kč.

hlasování: 19 pro

A/ 2

Schvaluje prodej pozemků

a)  p.p.č. 1261/18 o výměře 966 m2 k.ú. Cvikov,

kupující: Vratislav LAMAČ a Monika TUČKOVÁ, Cvikov, Vančurova 603; za účelem výstavby RD, cena: 200 Kč/m2 hlasování: 19 pro 

b)  p.p.č. 1261/21 o výměře 966 m2 k.ú. Cvikov,

kupující: Sylvie FALCMANOVÁ, Praha 9, Krausova 604; za účelem výstavby RD, cena: 200 Kč/m2 hlasování: 19 pro 

c)  p.p.č. 1261/26 o výměře 966 m2 k.ú. Cvikov,

kupující: Josef REJMAN, Jablonné v Podještědí, Česká Ves 8; za účelem výstavby RD  cena: 200 Kč/m2 hlasování: 19 pro

d)  p.p.č. 1261/28 o výměře 1133 m2 k.ú. Cvikov,

kupující: Martin a Martina POMIKÁČKOVI, Mimoň, Sídliště pod Ralskem 591; za účelem výstavby RD, cena: 268 Kč/m2 hlasování: 19 pro

e)  p.p.č. 44/1 část  z  výměry 4039 m2(dle GP - cca 1920 m2)  k.ú. Cvikov,

kupující: STAVOKOMBINÁT INVEST, s.r.o., Liberec, Dr.M.Horákové 185/66; za účelem výstavby obchodního střediska, cena: 100 Kč/m2 (stávající nájemní smlouvy budou vypovězeny) hlasování: 14 pro, 1 proti  - PharmDr. Skopová, 2 zdrželi Mgr. Krafková, p.   Neckař, 2 nepřítomni  JUDr. Švehla , p. Hanzlíček

f) (pozemky  v k.ú. Cvikov k  domu č.p. 256, Nábřežní ulice ) st.p.č. 318 – část z celkové výměry 1456 m2(dle GP) - na parcele dům č.p. 256 cena: 100 Kč/m2 

p.p.č. 320 – část z celkové výměry 500 m2 (dle GP), p.p.č. 2970/1 – část z celkové výměry 1036 m2 (dle GP), p.p.č. 3519/12 – část z celkové výměry 1456 m2 (dle GP), p.p.č. 3805 – část z celkové výměry 148 m2 (dle GP), cena: 30 Kč/m2 pro účely zahrady

kupující: Karel MATUŠKA, Liberec, Nedbalova 661, Ing. Petr SOCHOR, Liberec, Dobiášova 865/44, hlasování: 16 pro, 2 nepřítomni – JUDr. Švehla, p. Hanzlíček

g)  p.p.č. 1475/1  část z výměry 1475 m2 k.ú. Cvikov (dle GP, oddělení části pozemku pro přístupovou cestu), cena: 30 Kč/m2

kupující: Jana PROKOPOVÁ, Cvikov, Kollárova 31; za účelem zahrady, hlasování: 17 pro, 2 nepřítomni – JUDr. Švehla, ing. Dostál

h) p.p.č. 1376/6 o výměře 1796 m2 k.ú. Cvikov, cena  30,- Kč za účelem zahrady

kupující: Jaroslav NAVRÁTIL, Česká Lípa, J.Maštálka 2020; hlasování: 18 pro, 1 zdržel p. Pech

i)  p.p.č. 1154/13 o výměře 392 m2k.ú. Cvikov

kupující: Pavel a Eva LIBICHOVI, Česká Lípa, Na Svahu 2645; za účelem zahrady - ruší usnesení ZM dne 27.6.2007 usn.č.3/a)11 o prodeji pozemku p. Zdence Libichové, bytem Cvikov, cena: 30 Kč/m2 hlasování: 19 pro

j)  p.p.č. 1087/9 o výměře 145 m2 k.ú. Cvikov

kupující: Michal VOJTĚCH, Cvikov, Sídliště 550; za účelem zahrady, cena: 30 Kč/m2 hlasování: nehlasuje p. Vojtěch M., 18 pro

k)  p.p.č. 1087/4 o výměře 268 m2 k.ú. Cvikov

kupující: Josef ZAHRÁDKA, Cvikov, Mánesova 546; za účelem zahrady, cena: 30 Kč/m2 hlasování: 19 pro

l)  p.p.č. 1146/2 o výměře 48 m2 k.ú. Cvikov

kupující : Luboš a Magda DRAŠKOVIČOVI, Cvikov, Mánesova 545; za účelem zahrady, cena: 30 Kč/m2 hlasování: 19 pro

m) p.p.č. 3420/12 část z výměry  3741 m2(dle GP  cca 1200 m2)  k.ú. Cvikov

kupující : ing.Josef DOSTÁL, Cvikov, Tovární 271; za účelem výstavby RD, cena 100,- Kč, hlasování: nehlasuje ing. Dostál, 18 pro

n)  p.p.č. 3420/12 část z výměry  3741 m2(dle GP  cca 1200 m2)  k.ú. Cvikov

kupující: Barbora DOSTÁLOVÁ, Sloup v Čechách, V Lukách; za účelem výstavby RD, cena: 100 Kč/m2 hlasování: nehlasuje ing. Dostál, 18 pro

o)  p.p.č. 757/4 o výměře 1611 m2 k.ú. Naděje, p.p.č. 757/5 - část (bez sloučené části ) z výměry 1155 m2 (dle GP) k.ú. Naděje, p.p.č. 762/1 o výměře 182 m2 k.ú. Naděje

kupující: PHDr.Jan GALUŠKA, JUDr.Vladimír GALUŠKA, Milena GALUŠKOVÁ, Praha 6, Na Ostrohu 57; za účelem zahrady, cena 100 Kč/m2 hlasování: 18 pro, 1 zdržela PhDr. Sýkorová

 

B/

neschvaluje prodej pozemků

a. p.p.č. 135/1 o výměře 4088 m2 k.ú. Svitava

žadatel: Zdeněk JENÍK, Svitava 16; za účelem zahrady a možné výstavby rekreačního zařízení (prodej již  schválen  p. Otradovcovi) hlasování: 19 pro

b. p.p.č. 24/1-část z výměry 494 m2 (cca 80 m2) k.ú. Cvikov

žadatel: Miloš ŠTĚPÁN, Cvikov, Kollárova 13; za účelem zahrady, hlasování: 19 pro

c. p.p.č. 757/3 o výměře 833 m2 k.ú. Naděje

žadatelé: PHDr.Jan GALUŠKA, JUDr.Vladimír GALUŠKA, Milena GALUŠKOVÁ, Praha 6, Na Ostrohu 57; za účelem zahrady, pozemek vhodný k výstavbě, hlasování: 19 pro

d. p.p.č. 1261/28 o výměře 1133 m2 k.ú. Cvikov, za účelem výstavby RD, žadatel  Sergheí   CEBAN, Cvikov, Kollárova 33; hlasování: 19 pro

 

3/ 

schvaluje   n a b y t í   pozemků do majetku města

a.  p.p.č. 2363/5-16 o celkové výměře 10741  m2  k.ú. Cvikov za účelem výstavby RD; bezúplatný převod od: Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Česká Lípa, Dubická 970 hlasování: 18 pro, 1 nepřítomen p. Jirák

b.  p.p.č. 609 o výměře 399 m2, p.p.č. 577/4 o výměře 5 333 m2 k.ú. Drnovec, za účelem komunikace; bezúplatný převod od: Krajská správa silnic LK, přísp. organizace, Liberec, České mládeže 632/32 hlasování: 18 pro, 1 nepřítomen p. Jirák

c.  p.p.č. 1056 o výměře 385 m2 k.ú. Naděje za účelem zachování komunikace; bezúplatný převod od: Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Česká Lípa, Dubická 970 hlasování: 19 pro

d.  p.p.č. 1021/2 o výměře 1395 m2 k.ú. Naděje, pozemek pro výstavbu RD; bezúplatný převod od: Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Česká Lípa, Dubická 970 hlasování:   19 pro

e.   p.p.č.  3895 o výměře 193 m2  k.ú. Cvikov , od s.p. Benzina, kupní cena 7 010,- Kč, část komunikace u č.p. 30 Pivovarská ul.  hlasování: 19 pro 

 

4/ 

Projednala žádosti  občanů  a

a)  nesouhlasí  se snížením ceny pozemku  dle žádosti p. Soudila, bytem Cvikov, Naděje  hlasování: 18 pro, 1 nepřítomen – JUDr. Švehla

b)  nesouhlasí se změnou  usnesení o zamítnutí prodeje  pozemku v k.ú. Naděje pro účely zahrady manželům Kocourkovým, bytem Cvikov Naděje v k.ú. Naděje hlasování:  19 pro

c)  souhlasí se zrušením  usnesení  bod 6 C)a) ze dne 3. května 2007 o zpětném odkoupení p.p.č. 3011/24 o výměře 1008 m2 v k.ú. Cvikov, lokalita Ústavní ulice. Pozemek zůstává v majetku manželů ing. Jiřího Mašáta a Kristiny Maschat.  Hlasování: 19 pro

d)  schvaluje finanční vyrovnání ve výši 41 960,- Kč jako náhrady části restitučního nároku  č. 27 oprávněným osobám dle návrhu,  hlasování: 11 pro, 4 proti – p.Hanzlíček, p. Kořínek, p. Tuma, PhDr. Sýkorová, 4 zdrželi – ing. Hokr, p. Vojtěch, p. Neckář, p. Studničná

 

 

5/ 

Schvaluje převod z majetku města a podpis kupní smlouvy  na plynovody včetně veřejných částí plynových přípojek v ulici  Ústavní Cvikov II – cena 71 325,- Kč, v ulici K Zahrádkám – cena 210 000,- Kč. Kupující Severočeská plynárenská společnost  SČP Net Ústí nad Labem.

hlasování: 19 pro

 

6/

Bere na vědomí  čerpání rozpočtu města za 1. – 9. měsíc 2007 a

pověřuje radu města ke schválení rozpočtových opatření (rozpočtová opatření dle § 16 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.) úpravy rozpočtu dle skutečných příjmů a výdajů k 31.12. 2007. 

hlasování: 13 pro, 1 proti - p. Kořínek, 5 zdrželi – p. Tuma, ing. Hokr, p. Hanzlíček, p. Studničná, p. Vojtěch

 

7/

Schvaluje uzavření smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci bývalého hotelu Sever dle návrhu.  Hlasování: 19 pro

 

8/

Schvaluje zařazení do akcí rozvoje města skupina A – rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice

hlasování: 18 pro, 1 nepřítomen  - JUDr. Švehla

 

9/ Různé

a)  Projednala  investiční záměr  cyklostezky Cvikov-Svor v trase bývalé železniční tratě a schvaluje zpracovat variantu č. 3. Hlasování: 16 pro, 3 zdrželi PharmDr. Skopová, Mgr. Krafková, p. Vojtěch

b)  Bere na vědomí informaci o stavu projektové přípravy kanalizace Drnovec

c)  Schvaluje odpis a prodej majetku města – vozidlo VW v užívání hasičského sboru Cvikov, účetní odpis 45 000,-, prodejní cena 5 000,- Kč. Hlasování: 19 pro

 

JUDr. Jaroslav Švehla                                Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                                    starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky