• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

8. ZaM 8.září 2011

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 8.září 2011

účast :  z 21 členů zastupitelstva přítomno 19 členů, 2 omluveni p. Schindler, p.Stejskal
   
1/ 1
Zastupitelstvo města Cvikov  projednalo prodej staveb-kůlen za obytnými domy č.p. 536, 537 a 538, Cvikov II - Komenského ul. se zřízením věcného břemena
a schvaluje prodej:  
A)    prodej objektu-jiné stavby bez čp/če na st.p.č. 1128 včetně st.p.č. 1128 o celkové výměře 77 m˛ v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let a uzavření kupní smlouvy se zřízením věcného břemena vstupu a vjezdu přes pozemky p.p.č. 846/7 a p.p.č. 846/11 v k.ú. Cvikov
a) FOLTÝNOVI Petr a Jana, Cvikov  
    spoluvl.podíl (SP) o velikosti 1/8,
    kupní cena(KC) 1806,-Kč +příslušenství 688,-Kč
b) HERCLÍK Jan, Cvikov               
    SP 1/8  KC 1806,-Kč + příslušenství 688,-Kč
c) KRÁTKÁ Lenka, Cvikov  
    SP 1/8  KC 1806,-Kč + příslušenství 688,-Kč
d) LUKOVÁ Veronika, Cvikov
    SP 1/8  KC 1806,-Kč + příslušenství 688,-Kč
e) PACOVSKÝCH Bohumil a Božena, Cvikov
    SP 2/8  KC 3612,- Kč + příslušenství 872,-Kč
f) ADAMKOVÁ Pavlína, Cvikov
   SP 1/8  KC 1806,-Kč + příslušenství 688,-Kč
g) HASENKOPF Aleš, Cvikov
    SP 1/8  KC 1806,-Kč + příslušenství 688,- Kč
hlasování a-g:
1 vyloučen z hlasování p. Herclík, 17 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Beránek

B)    prodej objektu-jiné stavby bez čp/če na st.p.č. 1129 včetně st.p.č. 1129 o celkové výměře 78 m˛ v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let a uzavření kupní smlouvy se zřízením věcného břemena vstupu a vjezdu přes pozemky p.p.č. 846/11 a p.p.č. 846/12 v k.ú. Cvikov
a) CHRDLOVI Luděk a Jaroslava, Cvikov
    SP 1/8  KC 1808,-Kč + příslušenství 650,- Kč
b) HOCKEOVÁ Irena, PENČEV Petr, Cvikov
     SP 1/8  KC 1808,-Kč + příslušenství 650,- Kč
c) STEHLÍKOVI Zdeněk a Eva, Cvikov
    SP 1/8  KC 1808,-Kč + příslušenství 650,- Kč
d) MAXOVÁ Alena, Cvikov
     SP 1/8  KC 1808,-Kč + příslušenství 650,- Kč
e) ČERNÁ Marie, Cvikov
    SP 1/8  KC 1808,-Kč + příslušenství 650,- Kč
f) ČECHOVI Vladimír a Jana, Cvikov
    SP 1/8  KC 1808,-Kč + příslušenství 650,- Kč
g) KŘEPELOVI Michal a Lucie, Cvikov
    SP 1/8  KC 1808,-Kč + příslušenství 650,- Kč
h) TÍMA Ladislav, Cvikov
    SP 1/8  KC 1808,-Kč + příslušenství 650,- Kč
hlasování a-h:  18 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Beránek

1/ 2
Zastupitelstvo města Cvikov  projednalo prodej  bytových jednotek   a

A) schvaluje prodej    bytových jednotek (BJ) a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 538, Komenského, Cvikov II, Cvikov a pozemcích st.p.č. 1021 a p.p.č. 846/7 v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let (vč. porostů), se závazkem umožnění přístupu k zahrádkám jejich uživatelům
    - dům je napojen na el. síť, vodovodní, plynovodní a kanalizační řad (původně byl obj. odkanalizován do septiku)
a)    BJ č. 538/1
    žadatel: KRÁTKÁ Lenka, Cvikov (spoluvlastnický podíl 761/4026)           
    za cenu: 116.998 Kč
           + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.344 Kč
b)    BJ č. 538/2
    žadatel: FOLTÝNOVI Petr a Jana, Cvikov (spoluvlastnický podíl 975/4026)
    za cenu: 146.074 Kč
           + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.359 Kč
c)    BJ č. 538/3
    žadatel: HERCLÍK Jan, Cvikov  (spoluvlastnický podíl 712/4026)
    za cenu: 106.186 Kč
           + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.344 Kč
d)    BJ č. 538/4
    žadatel: ADAMKOVÁ Pavlína, Cvikov (spoluvlastnický podíl 927/4026)  
    za cenu: 144.371 Kč
           + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.359 Kč
e)    BJ č. 538/5
    žadatel: LUKOVÁ Veronika, Cvikov (spoluvlastnický podíl 651/4026)
    za cenu: 101.035 Kč
           + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.344 Kč

hlasování a-e):  1 vyloučen z hlasování p. Herclík, 17 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Beránek

B) schvaluje prodej     bytových jednotek (BJ) a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 540, Mánesova, Cvikov II, Cvikov, objektu-jiné stavby na st.p.č. 1130 a pozemcích st.p.č. 1024, 1130 a p.p.č. 997/1 v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let
    - dům je napojen na el. síť, vodovodní, plynovodní řad a septik (p.p.č. 997/1)
a)    BJ č. 540/1
       žadatel: FREIBERA Milan, Cvikov (spoluvlastnický podíl 593/4339)
       za cenu: 96.270 Kč
       + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.305 Kč
b)   BJ č. 540/3
       žadatel: VACKOVI Antonín a Věra, Cvikov (spoluvlastnický podíl 635/4339)
       za cenu: 94.985 Kč
       + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.305 Kč
c)   BJ č. 540/4
       žadatel:
       PÁLENÍK Filip, PÁLENÍKOVÁ Eva, Cvikov (spoluvlastnický podíl 633/4339)
       za cenu: 94.729 Kč
       + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.305 Kč

d)   BJ č. 540/5
       žadatel: KUCHAŘOVÁ Lucie, Cvikov (spoluvlastnický podíl 585/4339)
       za cenu: 91.341 Kč
       + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.280 Kč
e)   BJ č. 540/6
       žadatel: ŘEHÁKOVÁ Mária, Cvikov (spoluvlastnický podíl 635/4339
       za cenu: 94.985 Kč
       + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.305 Kč
hlasování a-e) :  18 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Beránek

C) schvaluje prodej  bytové jednotky (BJ) č. 326/5  a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického  podílu na společných částech budovy č.p. 326, Lindava, Cvikov a pozemcích st.p.č. 378 a p.p.č. 62/7 v k.ú.Lindava s předkupním právem města na 5 let ( pozemkem p.p.č. 62/7 vedení kanalizačního a vodovodního potrubí pro čp. 327
žadatelé Ladislav a Jitka Petrovi, Lindava (spoluvlastnický podíl 815/3265)
za cenu: 181.458 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC
 + příslušenství 2.994 Kč
hlasování:  18 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Beránek

D) schvaluje prodej bytové jednotky č. 590/5 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 3/20 na společných částech budovy č.p. 590, Sídliště, Cvikov II, Cvikov, objektu-bydlení na st.p.č. 1182 a pozemcích st.p.č. 1182 s předkupním právem města na 5 let , za cenu 600.000,-Kč+příslušenství. Pověřuje radu provedení zveřejnění nabídky  – obálková metoda, minimální cena 600.000,- Kč + příslušenství .
hlasování:  18 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Beránek

2)   
Schvaluje prodej uvolněné bytové jednotky  569/3 Martinovo údolí Cvikov II, Cvikov
prodej obálkovou metodou, se stanovením ceny 50 % z administrativní ceny stávajícího znaleckého posudku ( 1 115 790,- , 50 %  557 895,- Kč) a pověřuje radu města zveřejněním nabídky prodeje na úřední desce a provedení vyhodnocení na jednání rady s následným předložením ke schválení zastupitelstvu města.
hlasování:  18 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Beránek

3)
Projednala žádosti o prodej pozemků města a  schvaluje prodej

A)  p.p.č. 1141/4 o výměře 380 m˛ v k.ú. Cvikov      
      KN: zahrada; ÚP: zahrady
      p.p.č. 1141/5 o výměře 366 m˛ v k.ú. Cvikov
      KN: zahrada; ÚP: zahrady
      žadatel: VÁVROVI Petr a Miluše, Cvikov
      účel: zahrada,  ÚD: 29.06.2011 – 29.07.2011, kupní cena 30,- Kč/m2 + příslušenství
hlasování:     16 pro, 0 proti, 1 zdržel Ing. Hokr, 2 nepřítomni p. Kořínek, Ing. Beránek

B)  p.p.č. 470/1 část dle GP z celkové výměry 1375 m˛ v k.ú. Cvikov         
    KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
    p.p.č. 3435/1 část dle GP z celkové výměry 778 m˛ v k.ú. Cvikov
    KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
      žadatel: HLOBEŇ Jaroslav, Cvikov    (syn nájemce)
      účel: zahrada, ÚD: 29.06.2011 – 29.07.2011, kupní cena 20,- Kč/m2 + příslušenství
hlasování:  17 pro, 0 proti, 1 zdržel Ing. Hokr, 1 nepřítomen Ing. Beránek


4)
Schvaluje záměr prodeje  nebytového prostoru  548/9 v č.p. 548 Sídliště Cvikov II,Cvikov, pověřuje radu zpracováním nabídky  prodeje (přednostní koupě nájemcem nebo sdružením vlastníků bytových jednotek) .
hlasování : 17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni Ing. Beránek, p. Kořínek
      
5)
A) Schvaluje prodej domu č.p. 38 Náměstí Osvobození  Cvikov I  Cvikov,  včetně pozemku,  a uzavření kupní smlouvu dle schválených podmínek prodeje  nájemci  p. Pavlu Neckařovi (do SJM manželů Neckařových), bytem Cvikov . Smluvní kupní cena 1 818 120,- Kč (+ příslušenství).
Povinnost pro  kupujícího nájemce zajištění opravy fasády a štítu viditelného z náměstí a  postavení  nového komínu do 3 let (bude součástí  smlouvy). Sankce : v případě nesplnění smluvního závazku  sankce 300 tis.Kč. (bude součástí smlouvy).

B) Zamítá  žádosti  o koupi objektu č.p. 38  p. Reného Polakoviče a p. Michaely Prosové, oba bytem Cvikov.
hlasování k bodu 4) A+B :  1 vyloučen z hlasování p. Neckař
14 pro, 0 proti, 4 zdrželi p. Hanzlíček, p.Říha, p. Vojtěch M. , Ing. Vojtěch D.

6)
Prodej  objektu městského klubu kultury, včetně pozemků .
hlasování pro prodej: 9 pro , 7 proti p. Hanzlíček, p.Kořínek,Ing. Hokr, p. Studničná, p. Vojtěch M., Ing. Vojtěch D., Mgr. Krafková, 3 zdrželi  PharmDr. Skopová, Mgr. Novotný, p. Neckař.

7)
a) Schvaluje  členství města Cvikova  v „ MAS Skleněný Nový Bor, o.s“ .
b) Schvaluje  územní působnost „MAS Skleněný Nový Bor, o.s.“  na správním území města Cvikov.
hlasování: 17 pro, 0 proti, 1 zdržel p.Jirák, 1 nepřítomen  Mgr. Novotný

8)
Bere na vědomí  rozbor čerpání rozpočtu města za 1. -6. měsíc 2011.

9)
Schvaluje rozpočtové opatření č. 5  dle návrhu.
hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel , 2 nepřítomni  Mgr. Novotný, Ing. Dostál

10)
Zastupitelstvo města Cvikova se připojuje k výzvě Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova   ve věci rozpočtového určení daní „ Klíč pro premiéra“.
hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel , 2 nepřítomni  Mgr. Novotný, Ing. Dostál

11)
Schvaluje revokaci usnesení č. 3/3/G ze dne 20. ledna 2011, usnesení ze dne 14.09.2006  č. 8/B/e), usnesení ze dne 20.01.2011  č. 3/2. ( 18 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen – Ing. Beránek)


        JUDr. Jaroslav Švehla          Mgr. Šárka Jakobi
        místostarosta města              starostka města↑ jdi na obsah stránky