• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

9. RaM 14.května 2002

Usnesení Rady města Cvikova z 9. schůze dne 14. května 2002

 

Kontrola usnesení :

12/02 – kniha 650 let – část dodávky do konce května

39/02  – zpracování projektu regenerace sídliště a půdní nástavba čp. 546, 547

bude podávána informace průběžně

26/02 – výběrové řízení na nákup nového automobilu pro MěÚ, obesláno 8 firem, potom vyhodnocení nabídek – dnešní jednání

34/02 – dořešení autobusu TJ Jiskra Cvikov, nechat posoudit způsob likvidace- dnešní jednání

75/02 – příspěvek či vybavení DL Cvikov – v řízení

 

vyřazuje:65/02, 66/02, 67/02, 68/02, 69/02, 70/02, 71/02, 72/02, 74/02, 76/02, 77/02,

79/02, 80/02, 81/02, 82/02, 83/02, 84/02, 51/02, 55/02, 60/02, 61/02, 62/02, 63/02

na ZM: 73/02, 78/02,

 

85/02

K usn. RM 39/02 – zpracování projektu regenerace sídliště – seznámení s vyhodnocením ankety občanů (zájem 16,7%)  - vzala na vědomí.

 

86/02

K usn. 26/02 nákup nového automobilu pro MěÚ – provedeno vyhodnocení 2 nabídek – Eurocar Liberec a TAS Renault Č.Lípa, odloženo na příští zasedání rady.

 

87/02

K usn. RM 34/02  - autobus TJ Jiskra – na základě posouzení nedoporučují opravy, rada doporučuje návrh na odpis a prodej na náhradní díly. Vzhledem k dočasnému využití a provedení částečné opravy bude návrh předložen ke schválení  za 2 měsíce provozu.

 

88/02

Zajištění dodávky nového hasičského auta – vzala na vědomí informaci z pracovní cesty.

 

89/02

Souhlasí a doporučuje ZM schválit  použitím FRR dne návrhu finančního odboru – proúčtování daně, finančního vypořádání r. 2001 a splátky do FRR.

 

90/02

Souhlasí s přidělením a pronájmem bytu  čp 540 Mánesova manželům Černým, bytem Cvikov  /vyklizení objektu čp.200 pro rekonstrukci/.

 

91/02

Doporučuje ZM schválit výkup části pozemku 3678/2 v k.ú. Cvikov od a.s.Grafostroj

v k.ú. Cvikov k zajištění návaznosti  komunikace v ul. Nádražní k rodinným domům.

 

92/02

Doporučuje ZM odprodej čp. 13 a 14  v Kollárově ul., Cvikov – nejdříve nabídka na odprodej jednotlivých bytů, v případě nezájmu celý dům.

 

93/02

Vzala na vědomí informaci o posouzení stavu a předpokládaných výdajů na odstranění závad bytových domů čp. 13 a 14 v ul. Kollárova, čp. 546 a 547 v ul. Mánesova a čp.346  v ul. Československé armády .

 

94/02

Schválila změnu splátkového kalendáře úhrady kupní ceny bytu – do 6 let  manželům Plíhalovým .

 

95/02

Souhlasí s poskytnutím příspěvku 3 tis.Kč na sportovní činnost Svazu rybářů Cvikov.

 

96/02

Souhlasí s poskytnutím příspěvku 10 tis.Kč na úhradu výdajů – sportovní činnost Jana Krska  (účast na mistrovství světa v Mexiku – srpen 2002).

 

97/02

Vzala na vědomí žádosti občanů – vlastníku bytů na vrácení daně s tím, že bude odpovězeno dle usnesení ZM – zateplení domů.

 

98/02

Pozastavuje návrh na uvolnění finančních prostředků z havarijního fondu rozpočtu města na opravu MŠ Jiráskova – bude vyžádáno další posouzení možnosti jiného řešení oprav.

 

99/02

Doporučuje ZM schválit prodej čp.246 Lindava dle návrhu p.Moravcovi a manž. Pěničkovým – cena dle odhadu.

 

100/02

Doporučuje ZM schválit výsledek hospodaření příspěvkové organizace Cvikováček za rok 2001 a převod 1741,76 Kč do rezervního fondu organizace.Vzala na vědomí výsledek auditu hospodaření s tím, že nedostatky byly odstraněny.

 

101/02

Souhlasí s připojením města k Petici obcí Novoborska – výzva k zajištění zákona o dopravě.

 

102/02

Vzala na vědomí informaci ředitele ZŠ o stavu školských budov, uvolnění finančních prostředků z havarijního fondu bude posouzeno na příštím zasedání spolu s MŠ Jiráskova.

 

 

                        Mgr. Jiří Walter                      Petr Kořínek                 

                         člen rady                        místostarosta                   

 


↑ jdi na obsah stránky