• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

9. ZaM 20.prosince 2007

Usnesení  9. zasedání  Zastupitelstva města  Cvikova dne  20. prosince 2007

 1/

Bere na vědomí zpráv o kontrole usnesení

2/

Pozemky města

A/  

a) schvaluje prodej pozemku v průmyslové zóně k.ú. Cvikov, p.p.č. 746/1-části o výměře 18805 m2 k.ú.Cvikov  za cenu: 100 Kč/m2 - předkupní právo pro město do doby kolaudace stavby - kupující: SCA PACKAGING ČR s.r.o., Nový Bor, Sídliště 550; za účelem výstavby výrobní haly (tímto zamítá žádost firmy nectec Automotive s.r.o.,Česká Lípa,Litoměřická 86; hlasování : 18 pro, 3 nepřítomni  ing. Dostál, ing. Beránek, p.Neckař

b) schvaluje prodej pozemku v průmyslové zóně k.ú. Cvikov, p.p.č. 741/1 o výměře 15001 m2 k.ú. Cvikov, za cenu: 100 Kč/m2 - předkupní právo pro město do doby kolaudace stavby - kupující: nectec Automotive s.r.o., Česká Lípa, Litoměřická 86; za účelem výstavby výrobní haly

hlasování: 18 pro, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař

c) schvaluje prodej pozemků za účelem obnovy malé vodní elektrárny včetně tělesa stavidel umístěných na vodním toku p.p.č. 3783/1 v k.ú. Cvikov, p.p.č. 3783/32 o výměře 14 m2, část p.p.č. 3519/12 – dle GP 757 m2, část p.p.č. 3805 – dle GP 97 m2 s věcným břemenem na přístup a příjezd a předkupním právem města za cenu: 100 Kč/m2 - kupující: Martin ŠIMERDA,  Liberec, Putimská 323/1

hlasování:  18 pro, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař

d) schvaluje prodej částí st.p.č. 309 (dle GP) o celkové výměře 188 m2  k.ú. Cvikov, za cenu 100 Kč/m2 - kupující: Radim BĚLÍK, Nehvizdy, U Hřiště 429 – za účelem výstavby RD, Oldřiška ČERVENÁ a Renáta ČERVENÁ, Praha 5, Zborovská 38/601 – za účelem zahrady, Martin KÖHLER, Cvikov, Na Svahu 614 – za účelem rozšíření zahrady k č.p. 254, schvaluje prodej částí p.p.č. 309/1 (dle GP) o výměře 570 m2 k. ú. Cvikov, za cenu 100 Kč/m2 - kupující: Radim BĚLÍK, Nehvizdy, U Hřiště 429 – za účelem výstavby RD, Martin KÖHLER, Cvikov, Na Svahu 614 – za účelem rozšíření zahrady k č.p. 254, schvaluje prodej st.p.č. 310/1 o výměře 141 m2, st.p.č. 310/2 o výměře 51 m2, p.p.č. 309/2 o výměře 62 m2, p.p.č. 310/1 o výměře 276 m2,  p.p.č. 310/2 o výměře 121 m2, vše v k.ú. Cvikov, za cenu 100 Kč/m2 kupující: Radim BĚLÍK, Nehvizdy, U Hřiště 429 – za účelem výstavby RD, hlasování k bodu d): 18 pro, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař

e) schvaluje prodej části p.p.č. 3525-část z celkové výměry 432 m2(dle GP), část p.p.č. 241-část z celkové výměry 102 m2 (dle GP), vše v k.ú. Cvikov, za cenu 100 Kč/m2 - kupující: REAL CROSS s.r.o., Liberec 2, Široká 170/22

hlasování: 18 pro, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař

f) schvaluje prodej p.p.č. 2891/4  o výměře 254 m2 k.ú. Cvikov, p.p.č. 3710/3  o výměře 257 m2 k.ú. Cvikov, vše za cenu 100 Kč/m2 - kupující: Vladimír BENKOVSKÝ a David BENKOVSKÝ, Stráž pod Ralskem, Lesní 124; za účelem zahrady k č.p. 317

hlasování: 18 pro, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař

g) schvaluje prodej p.p.č. 3011/13 o výměře 5380 m2  k.ú. Cvikov, za cenu: 100 Kč/m2 - kupující: STAVOKOMBINÁT INVEST, s.r.o., Liberec, Dr.M.Horákové 185/66; za účelem výstavby rodinných domů

hlasování: 16 pro, 2 zdrželi  Mgr. Krafková, PharmDr. Skopová, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař 

h) schvaluje prodej část p.p.č. 2865/16 –části z celkové výměry 12661 m2 dle GP k.ú. Cvikov 100 Kč/m2, část pro výstavbu, 30 Kč/m2, část zelený pás - kupující: Pavel KÁBELE, Pertoltice 144, Mimoň; za účelem výstavby RD a zelený pás za účelem zahrady

hlasování: 17 pro, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař, 1 zdržel Ing.Hokr

i) neschvaluje prodej p.p.č. 24/1 o výměře 494 m2 k.ú. Cvikov za cenu 30 Kč/m2 s přechodem nájemních smluv na část pozemku - žadatel: Radek HORÁČEK, Cvikov, Kollárova 13; za účelem zahrady k č.p. 13

hlasování: 17 pro, 1 zdržel p. Kovalev, 3 nepřítomni Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař

j) schvaluje prodej p.p.č. 3622/1 o výměře 79 m2k.ú. Cvikov, za cenu: 100 Kč/m2 - kupující: Martin KAMENÍK, Cvikov, Žitavská 442; za účelem zahrady  

hlasování: 18 pro, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař

k) schvaluje prodej p.p.č. 52/3 o výměře 166 m2 k.ú. Drnovec, cena 30Kč/m2, zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu na sousední pozemky - kupující: René a Ester JIROUTOVI, Cvikov, Drnovec č.p. 4; za účelem přístupu na vlastní pozemek

hlasování: 15 pro, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař, 3 zdrželi p. Kořínek, p. Hanzlíček, ing. Hokr

l) schvaluje prodej p.p.č. 14 o výměře 455 m2  v k.ú. Lindava: část p.p.č. 2164/1-část z celkové výměry 1804 m2(dle GP) v k.ú. Lindava za sníženou cenu (zátop.zóna): 20 Kč/m2 - kupující: Pavel DIVIŠ, Lindava č.p. 268, pro účely zahrady

hlasování: 18 pro, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař

m) schvaluje prodej pozemků st.p.č. 109 o výměře 140 m2, p.p.č. 465  o výměře 173 m2 , p.p.č. 466 o výměře 165 m2 , p.p.č. 467 o výměře 86 m2 , p.p.č. 468 o výměře 61 m2 , část p.p.č. 2092/1-část z celkové výměry 2651 m2(dle GP-cca 20 m2), vše v k.ú. Lindava, za cenu 100 Kč/m2 - kupující: Václav MARTÍNEK, Lindava č.p. 87

hlasování: 18 pro, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař

n) schvaluje prodej p.p.č. 1021/7 o výměře 1332 m2 k.ú. Naděje za cenu 100 Kč/m2 – s předkupním právem města vzhledem k možné výstavbě - kupující: Vlastimil a Barbora KOCOURKOVI, Cvikov, Naděje 85,

hlasování 16 pro, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař , 2 zdrželi p. Kořínek, p. Hanzlíček

o) odkládá projednání žádosti o prodej pozemku p.p.č. 757/3 o výměře 833 m2 k.ú. Naděje za cenu 100 Kč/m2 –  s předkupním právem města, do vyjádření osadního výboru - žadatel: JUDr.Vladimír GALUŠKA, Praha 6, Na Ostrohu 57; za účelem výstavby

hlasování: 15 pro, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař, 2 proti JUDr. Švehla, Mgr. Jakobi, 1 zdržel p. Kovalev

 

B/   Schvaluje  nabytí pozemků  do majetku města 

a) p.p.č. 3888/1 o výměře 42 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: ostatní plocha – jiná plocha, dle ÚP: zastavěné území - čistě obytné území – kolektivní za účelem – pozemek navazuje na část  hřiště; od: ČR - Úřad pro zastupování státu  ve věcech majetkových, Územní pracoviště Česká Lípa; úplatný převod dle podmínek ÚZSVM

hlasování: 18 pro, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař

b) p.p.č. 3888/2 o výměře 16 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: ostatní plocha–sportoviště a rekreační plocha, dle ÚP: zastavěné území - čistě obytné území - kolektivní za účelem narovnání stávajícího stavu(zasahuje do hřiště); od: ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Česká Lípa; úplatný převod dle podmínek ÚZSVM

hlasování: 18 pro, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař

3/

Schvaluje rozpočtové změny dle návrhu  č. 58 – č. 69  rozpočtu města 2007

hlasování:  18 pro, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař

4/

Souhlasí s návrhem a podpisem smlouvy na zpracování 2. změny Územního plánu města

hlasování: 18 pro, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař

5/

Souhlasí s podpisem Smlouvy o dopravní obslužnosti s Krajským úřadem Libereckého kraje - příspěvek města na r. 2008

hlasování: 18 pro, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař

6/

Souhlasí se zařazením do rozpočtu r. 2008 - poskytnutí příspěvku Mysliveckému sdružení Ortel ve výši 140 tis. Kč na zakoupení garáže do majetku mysliveckého sdružení od Úřadu pro zastupování státu – pracoviště Česká Lípa, s předkupním právem pro město Cvikov po dobu 10 let  (bezplatně do hodnoty  příspěvku)

hlasování:  11 pro, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař, 4 proti JUDr. Švehla, p. Jirák, p. Tichý,  PhDr. Sýkorová, 3 zdrželi Mgr. Čeřovský, Mgr. Jakobi, p. Hanzlíček

7/ 

Bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2008 s tím, že rada projedná připomínky členů zastupitelstva na jednání 3. ledna 2008

8/

Do doby schválení rozpočtu města, v návaznosti na § 13 rozpočtových pravidel, vydává pravidla potřebná k zajištění plynulosti hospodaření pro vlastní rozpočet a ostatní rozpočtové soustavy, financované z rozpočtu města, tzv. rozpočtové provizorium, platné od 1. ledna 2008 a schvaluje P r a v i d l a :

Celkové běžné výdaje z rozpočtu města nepřekročí roční  výši  37 143 010,- Kč, tzn.  výši běžných výdajů schváleného rozpočtu na rok 2007.

 Běžné výdaje budou uvolňovány  v podílu 1/12 z vymezených ročních objemů.

 Příkazcům operací (odpovědní pracovníci za účetní operace) budou stanoveny závazné vztahy nepřekročitelných výdajů.

Nad tento podíl budou uvolňovány poskytnuté účelové dotace z vyšších rozpočtů jako jsou sociální dávky a podobně.

Nad rámec vymezených objemů budou dle sjednaných platebních kalendářů hrazeny případné splátky jistin k úvěrům, úroky z úvěrů a probíhající investiční akce.

Rozpočtové příjmy a výdaje, uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

hlasování: 18 pro, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař

9/

Odkládá projednání stanovení kompetencí orgánů města k provádění rozpočtových opatření

hlasování: 16 pro, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař, 1 proti JUDr. Švehla, 1 zdržel p. Tichý

10/

Schvaluje Dodatek č. 3 smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem a SVIS  – kanalizace a  rozšíření ČOV

hlasování: 18 pro, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař

11/

Z ř i z u j e  Osadní výbor Trávník-Naděje  

a jmenuje

Ing. Ludvíka Šajtara předsedou osadního výboru

jmenuje členy osadního výboru

Františka Jonáta, Jitku Liškovou, Vlastimila Kocourka, Dis., Václava Soudila

hlasování: 18 pro, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař

12/

Schvaluje návrh a podpis smlouvy o vzájemné spolupráci se SOLK Liberec – Cyklostezka – stezka zdraví.

hlasování: 11 pro, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař, 4 proti JUDr. Švehla, p. Jirák, p. Kovalev, PharmDr. Skopová, 3 zdrželi p. Hanzlíček, Mgr. Krafková, p. Pech

13/

Schvaluje  Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací a převod pozemků města  dle návrhu.

hlasování: 18 pro, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař

14/ Různé

a) Schvaluje  odpis vybavení bývalého  kina – projektor+zesilovač v celkové výši 96 232,- Kč. hlasování: 16 pro, 5 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař, p. Tichý, p. Jirák

b) Bere na vědomí časový harmonogram zasedání ZM na r. 2008

c) Odvolává  p. Petra Kořínka z funkce přísedícího Okresního soudu v České Lípě na základě jeho žádosti.

hlasování: 16 pro, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař, 2 zdrželi p. Tichý, p. Kořínek

d) Pověřuje starostu města jako statutárního zástupce obce Cvikov pro jednání ve věci dotací a ve věci realizace změn ÚP.

hlasování: 18 pro, 3 nepřítomni  Ing. Dostál, Ing. Beránek, p. Neckař

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky