• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Zastupitelstvo 2002 - 2006

Text usnesení Zastupitelstva města Cvikov byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí státní občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici v kanceláři vedoucí správního odboru, Městský úřad Cvikov, Náměstí Osvobození 63, Cvikov, Cvikov I.

1. ZaM 14.listopadu 2002
2. ZaM 19.prosince 2002
3. ZaM 13.února 2003
4. ZaM 27.března 2003
5. ZaM 12.května 2003
6. ZaM 22.května 2003
7. ZaM 26.června 2003
8. ZaM 25.září 2003
9. ZaM 30.října 2003
10. ZaM 18.prosince 2003
11. ZaM 29.ledna 2004
12. ZaM 18.března 2004
13. ZaM 1.dubna 2004
14. ZaM 29. dubna 2004
15. ZaM 24.června 2004
16. ZaM 16.září 2004
17. ZaM 4.listopadu 2004
18. ZaM 16.prosince 2004
19. ZaM 10.února 2005
20. ZaM 5.května 2005
21. ZaM 30.června 2005
22. ZaM 22.září 2005
23. ZaM 3.listopadu 2005
24. ZaM 22.prosince 2005
25. ZaM 26.ledna 2006
26. ZaM 16.února 2006
27. ZaM 30.března 2006
28. ZaM 11.května 2006
29. ZaM 29.června 2006
30. ZaM 14.září 2006


↑ jdi na obsah stránky