• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Archiv úřední desky

Úřední deska

Archiv úřední desky

Vyberte období

Od:
Do:
Dražební vyhláška    PDF (136.78 KB)68/17.
Exekutorský úřad Plzeň-Sever, JUDr. Vendula Flajšhansová, Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby, čj. 121 EX 1767/05-153
vyvěšeno od 20.7.2017 do 26.9.2017   

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova    PDF (341.93 KB)67/17.
Město Cvikov, Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova
vyvěšeno od 17.7.2017 do 1.8.2017   

Usnesení o provedení elektronické dražby    PDF (300.27 KB)66/17.
Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-Město, Usnesení o provedení elektronické dražby, čj. 030 EX 15682/16-87
vyvěšeno od 14.7.2017 do 31.8.2017   

Oznámení stavby - výměna 2x US    PDF (1452.36 KB)65/17.
OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8 Plzeň, Oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků o provádění stavby - výměna 2x US v měsíci září 2017
vyvěšeno od 12.7.2017 do 15.9.2017   

Dražební vyhláška - Elektronická dražba    PDF (120.63 KB)59/17.
Exekutorský úřad Litoměřice, JUDr. Ondřej Mareš, Usnesení - dražební vyhláška o elektronické dražbě, čj. 124EX18807/11-149 (pč.1352/51-zahrada Cvikov)
vyvěšeno od 22.6.2017 do 6.9.2017   

Dražební vyhláška    PDF (1314.46 KB)58/17.
DRAŽBY CZ s.r.o., U Nisy 661/20, Jablonec nad Nisou, Dražební vyhláška o provedení veřejné dražby dobrovolné - pozemky k.ú. Cvikov
vyvěšeno od 22.6.2017 do 24.7.2017   

Oznámení o době a místě konání voleb    PDF (1715.65 KB)55/17.
Město Cvikov, Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
vyvěšeno od 14.6.2017 do 21.10.2017   

Schválené rozpočtové optření - číslo 2    [Microsoft Word]DOC (44.5 KB)53/17.
Město Cvikov,Schválené rozpočtové opatření - číslo 2 (Usnesení Zastupitelstva města Cvikov ze dne 8.6.2017, č. 7/17)
vyvěšeno od 9.6.2017 do 30.4.2018   

Smlouva o poskytnutí účeloví neinvestiční dotace z rozpočtu města    PDF (66.91 KB)52/17.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města (Dynamo Lindava)
vyvěšeno od 8.6.2017 do 8.6.2020   

Elektronická dražba    PDF (274.45 KB)48/17.
Exekutorský úřad Děčín, Mgr. Zdeněk Pánek, Prokopa Holého 130/15, Děčín, Usnesení o nařízení elektronické dražby, čj. 112 EX 408/07-62
vyvěšeno od 6.6.2017 do 25.7.2017   

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodření Města Cvikova za rok 2016    PDF (1350.07 KB)44/17.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Cvikov za rok 2016
vyvěšeno od 23.5.2017 do 30.6.2018   

Závěrečný účet Města Cvikova za r. 2016    PDF (1954.04 KB)43/17.
Město Cvikov, Závěrečný účet Města Cvikova za rok 2016
vyvěšeno od 23.5.2017 do 30.6.2018   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města    PDF (60.89 KB)39/17.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města na náklady spojené s opravou výpustného zařízení hráze rybníku Třeťák
vyvěšeno od 16.5.2017 do 31.5.2020   

Schválené rozpočtové optření - číslo 1    [Microsoft Word]DOC (71.5 KB)27/17.
Město Cvikov, Schválené rozpočtové opatření - číslo 1 (Usnesení Zastupitelstva města Cvikov ze dne 6.4.2017, č. 4/17)
vyvěšeno od 18.4.2017 do 30.4.2018   

Schválený rozpočet na rok 2017-Město Cvikov    [Microsoft Word]DOC (2456 KB)14/17.
Město Cvikov - schválený rozpočet na rok 2017
vyvěšeno od 3.3.2017 do 30.3.2018   

Schválený rozp. nákl. a výnosů na r. 2017    [Microsoft Word]DOC (2456 KB)13/17.
Město Cvikov, schválený rozpočet nákladů a výnosů rozpočtových organizací na rok 2017 (schváleno
Zastupit. města Cvikova 15.12.2016 - Usnesení č. 3)
vyvěšeno od 3.3.2017 do 30.3.2018   

Schválený rozpočtový výhhled    PDF (782.37 KB)12/17.
Město Cvikov, schválený rozpočtový výhled Radou města Cvikova ze dne 14.04.2015, usnesení č. 153/15 (r.2016-2020)
vyvěšeno od 3.3.2017 do 30.3.2018   

Výzva a informace pro občany-seznam movitostí    PDF (508.85 KB)40/14.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Ústí nad Labem,informace a výzva pro občany - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem.
vyvěšeno od 31.3.2014 do 31.3.2024   

archive


↑ jdi na obsah stránky