• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Informace k pořízení nového Územního plánu Cvikov

Město Cvikov bude pořizovat nový Územní plán Cvikov (Územním plánem Cvikov bude řešeno celé správní území obce Cvikov).

Každý občan obce nebo vlastník nemovitosti, který má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, řešené novým územním plánem, má právo podat podnět na řešení změny funkčního využití území. Oznamujeme všem, kteří mají zájem o změnu funkčního využití území, aby využili tuto možnost a svůj podnět podali nejpozději v termínu do 30. září 2012 na stavební úřad MěÚ Cvikov, kde je možno získat formulář žádosti o změnu funkčního využití území v novém Územním plánu Cvikov. Formulář je dále k dispozici i na webových stránkách města Cvikov - www.Cvikov.cz - v části „Úřední deska“.

Žadatelé, kteří podali návrh na pořízení Změny č. 3 Územního plánu obce Cvikov upozorňujeme, že pokud nadále trvají na řešení změny funkčního využití území, musí podat svůj podnět na formuláři žádosti o změnu funkčního využití území v novém Územním plánu Cvikov.

Bližší informace lze získat i osobně na stavebním úřadu MěÚ Cvikov.

Formulář žádosti o změnu ÚP.doc


↑ jdi na obsah stránky