• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Kamerový systém

„Cvikov – zřízení městského kamerového dohlížecího systému“

V letech 2017 až 2018 připravovalo město Cvikov v rámci svého Plánu prevence kriminality i jako další krok ke zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí občanů města realizaci dílčího projektu prevence kriminality „Cvikov – zřízení městského kamerového dohlížecího systému“.
Tento projekt byl součástí Programu prevence kriminality ČR na rok 2018 a bylo možné na jeho budování žádat státní účelovou dotací poskytovanou Ministerstvem vnitra ČR.
Projekt, především – tipování lokalit a zajištění trvalého dohledu na provoz systému, byl připraven v součinnosti s Policií ČR, ÚO Policie ČR - Česká Lípa. Byly vytipované lokality k rozmístění kamerových bodů na území města, především lokality s možným výskytem páchání trestné činnosti, přestupků na veřejnosti možného ohrožení výchovy dětí školního věku, lokalit s možnými krádežemi nebo vykrádáním motorových vozidel.
Celý projekt byl dokončen v měsíci listopadu 2018 a v provozu jsou kamerové body na Náměstí Osvobození, v ul. Vančurova, Tovární, na Sídlišti, u ZŠ – Sad 5.května a u čerpací stanice ONO. Celkové náklady na realizaci projektu jsou ve výši 1 868 tis. Kč.
Město na realizaci projektu požádalo Ministerstvo vnitra ČR o dotaci ze státního rozpočtu ve výši 1 mil. Kč a i zásluhou kvalitně zpracované dokumentace projektu i žádosti byla městu přiznána dotace ve výši 970 tis. Kč.


                            MVCR.jpg
 
Poskytovatel – Ministerstvo vnitra ČR
Název programu – 31408 Podpora prevence kriminality
Identifikační číslo – 314D082009027

Souhrn investičních zdrojů projektu – 1 868 633,25 Kč
Dotační prostředky – 970 000,- Kč
Vlastní zdroje – 898 633,25 Kč


↑ jdi na obsah stránky