• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Městská policie

mp.gifMěstská policie (MP) ve Cvikově byla zřízena vyhláškou města dne 19. 3. 1992 jako výkonný orgán k zajišťování pořádku ve městě. MP řídí starosta JUDr. Jaroslav Švehla. Svoji příslušnost prokazují stejnokrojem s odznakem, identifikačním štítkem na prsou a nášivkou s názvem obce na rukávu, případně pouze průkazem nebo slovním prohlášením "městská policie".

Mezi úkoly MP patří především dohled na veřejný pořádek, dodržování vyhlášek města, bezpečnost osob a majetku, občanské soužití a bezpečnost silničního provozu. K tomu mají strážníci zákonem č. 553/91Sb. svěřeny tyto pravomoci:

Přestupky, které nelze řešit blokově se postupují správním orgánům.

Dále je MP Cvikov vybavena narkotizační puškou na odchyt toulavých a zdivočelých zvířat, která jsou ve spolupráci s veterinářem umísťována do útulku v Dobranově.

Do katastru působnosti MP patří Cvikov, Lindava, Svitava, Záhořín, Drnovec, Trávník a Naděje, kde žije cca 4500 obyvatel.

Pokud nám chcete cokoli sdělit, navštivte nás nebo napište na adresu:

Městská policie
Náměstí Osvobození 63
471 54 Cvikov
 
tel. 487 829 033
mob. 702 152 208
 
Pokud nás nezastihnete v kanceláři MP, můžete telefonovat či psát na e-mail:

Josef Studničný - velitel MP 602 625 651 studnicny@cvikov.cz
Pavel Houžvička - strážník MP 728 065 774 houzvicka@cvikov.cz
Milan Šalda - strážník MP 728 132 866 salda@cvikov.cz
Hana Šturmová, DiS. - strážník MP 602 315 695 sturmova@cvikov.cz

Podporujeme MIMIS.IS


↑ jdi na obsah stránky