• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

O městě

Město Cvikov je veřejnoprávní korporací dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a je evidováno pod IČ 260410.

ID datové schránky: 4j4bevp
E-mail: mesto@cvikov.cz

Město Cvikov má příjmové účty, na které je možno poukazovat správní poplatky, pokuty, kapitálové příjmy, atd.:

    Komerční banka, a.s

    19-3523421/0100

    Česká spořitelna, a.s

    19-0903289319/0800

Město Cvikov leží v okrese Česká Lípa v jižní části vnitřního okraje Lužických hor v nadmořské výšce 357m. Vlastní město včetně místních částí má k 1.1.2016 4.460 obyvatel a celková oblast spravovaná městským úřadem asi 7 tisíc obyvatel. Do katastru města spadají také místní části Drnovec, Trávník, Naděje, Lindava, Svitava a Záhořín. Městský úřad je pověřeným úřadem pro okolní obce Svor, Kunratice u Cvikova, Krompach a Mařenice.

Město Cvikov se kapitálově podílí na podnikatelské činnosti některých společností, např. Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice, Česká spořitelna a.s. Praha, je zřizovatelem příspěvkových organizací: Městské knihovny, Domu dětí a mládeže Cvikováček, Základní školy a mateřské školy Bohumila Hynka, dvou mateřských škol a Základní umělecké školy.

Město Cvikov je vlastníkem velké části pozemků v katastru města. Leží na trase mezinárodní silnice I. třídy č. 13 (E 442), která městem prochází v jižní části obchvatem centra, je křižovatkou a vstupní branou do Lužických hor a Cvikov je součástí Euroregionu NISA a Svazku obcí Novoborsko. V katastru města se nachází zdroj pitné vody i čistírna odpadních vod a protéká jím Boberský potok, který se v místní části Lindava vlévá do říčky Svitávky. Nachází se zde několik rybníků jako např. Cvikovský rybník, Třeťák, Veselák a další, které jsou využívány k chovným účelům a k rekreaci. Město a jeho blízké okolí je vyhlášenou rekreační oblastí. V letním období je využíváno Cvikovsko k pěší turistice a cykloturistice a v zimě jsou zde vhodné podmínky pro běžecké i sjezdové lyžování. Ve městě a v jeho okolí se nachází mnoho zajímavostí. V letních a zimních měsících se počet obyvatel Cvikovska zdvojnásobí. Je zde činný Městský klub kultury a Dům dětí a mládeže Cvikováček. Dopravní spojení s ostatními městy a obcemi má Cvikov autobusové.

Nejbližší hraniční přechody jsou ve Varnsdorfu, Hrádku nad Nisou a Habarticích a turistické přechody pro pěší či cyklisty jsou v Petrovicích, Mařenicích a Krompachu. V blízkosti je tzv. trojmezí, tj. setkání hranic tří sousedních států - ČR, SRN a Polska.
Směnárny a peněžní ústavy jsou v centru města, stejně jako většina institucí: Policie ČR, Městská policie, Městský úřad. Ve městě mají také svá jednatelství Česká pojišťovna a.s. a Česká spořitelna a.s.. Je zde umístěn bankomat GE Capital Bank a.s. V centru je zdravotní středisko s lékárnou. V okrajových částech jsou umístěny Dům s pečovatelskou službou, Dětská léčebna pro nespecifikované choroby cest dýchacích, Odborný ústav pro TBC a nemoci respirační.

Město Cvikov mělo tradici ve výrobě oděvů, výrobě dřevěného kuchyňského nábytku, výrobě polygrafických strojů a tiskových desek, sklářství, zpracování dřeva a strojírenské výrobě. V současnosti zde vzniklo mnoho dalších firem jako např. výroba dřevěných oken a dveří, tiskárny, výroba skleníků, působí zde stavební firmy se stavebninami, firmy na výstavbu inženýrských sítí a vnitřních instalací, působí zde drobní řemeslníci a živnostníci jako jsou truhláři, klempíři, pokrývači, zámečníci, malíři skla, brusiči skla atd. Ve městě se vyrábí repliky historického skla, je zde postaráno o motoristy v autoservisech a pneuservisu, své středisko zde mají Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

V listopadu 2014 byl po 46-ti létech slavnostně uveden do opětovného provozu místní cvikovský pivovar zásluhou majitele Ing. Jiřího Jakoubka.


↑ jdi na obsah stránky