• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Oslavy 650 let

Oslavy 650 let

Město Cvikov, ačkoliv bylo jako osada založeno ve 13. století, v roce 2002 oslavilo 650 let od první dochované písemné zmínky na našem území, která dokládá jeho existenci.

První písemná zmínka o Cvikovu se dochovala v záznamu rejstříku popérského desátku "Registra decimarum papalium 77". Záznam byl učiněn v roce 1352 pod názvem "Czwykaia".

Na počest tohoto významného výročí uspořádalo město Cvikov ve dnech 21. až 23. června 2002 oslavy.

Oslavy 650 let Cvikova byly zahájeny v první letní den v 9.00 hodin historickými trhy s ukázkami z historických řemesel. Děti ze cvikovské Základní školy prodávaly své krásné a roztomilé výrobky z keramické dílny. V 10 hodin byl zahájen program pro děti z mateřských a základních škol. Děti i dospělí se do programu zapojili a se zájmem sledovali vystoupení žonglérů, šermířů, hudební skupiny Řemdich a dalších. Celý program byl provázen dobovou hudbou. Po 12 hodině projížděli městem členové Honda Goldwing Clubu z celé Evropy na svých krásných strojích. Spanilou jízdu téměř tří stovek motocyklů se zájmem sledovali špalíry lidí všeho věku. Hlavní program prvního dne začal po 15 hodině průvodem dětí a učitelů ze cvikovské Základní školy, radních města a dalších dobrovolníků v historických kostýmech. Průvod vyjadřoval jednotlivé dějinné obrazy z historie města a byl doprovázen vyprávěním, které osvětlovalo jednotlivé historické etapy. Do průvodu se začlenila i historická hudební skupina Řemdich spolu s kejklíři. Děti si masky vesměs vyrobily samy se svými pedagogy nebo s rodiči a svého úkolu se zhostily se ctí a v krásném, leč parném počasí i s obdivuhodným zájmem. Největší obavy jsme měli ze zvířecích účastníků průvodu - koní, ale i oni vše zvládly. Většině přihlížejících se průvod líbil, rodiče se svými dětmi pyšnili a některým ukáply i slzy. Průvod se tím zařadil mezi nejkrásnější okamžiky celých oslav. Oficiální zahájení oslav provedl svým projevem starosta města pan Jaroslav Hanzlíček za účasti hostů: senátora MUDr. Miroslava Coufala, přednostky Okresního úřadu v České Lípě JUDr. Heleny Brožovské a předsedy Svazku obcí Novoborsko a starosty obce Okrouhlá p. Jiřího Voseckého. Po oficiálním zahájení oslav zahájily svá vystoupení děti ze cvikovských mateřských škol. I ony se svými hlásky přispěly ke sváteční atmosféře pátečního odpoledne a přihlížejícím dokázaly, že se na oslavy poctivě připravovaly. Při představení žáků Základní umělecké školy ze Cvikova a jejich pedagogů se začalo kazit počasí. Dětem však na snaze a výkonu neubral ani začínající déšť. Když se Cvikovem přehnala bouřka, pokračoval program vystoupením Cvikovských žoldnéřů. Ti představili po výstřelu z děla šermířské a jiné souboje v různých historických dobách. Bohužel díky přerušení programu nedošlo ke koncertu hudebních skupin Řemdich a KOP a k vystoupení tanečního kroužku DDM Cvikováček a tanečního divadla Krompach. První den oslav byl zakončen koncertem duchovní hudby v kostele sv. Alžběty. V krásném prostředí sborový zpěv každého přítomného uchvátil.

Druhý den oslav byl v 10 hodin zahájen slavnostním křtem a předáním nového hasičského vozidla Renault Midlum cvikovským dobrovolným hasičům. Na náměstí se představila současná hasičská technika dobrovolných hasičů ze Cvikova a z Nového Boru, historická technika z Hasičského muzea v Novém Oldřichově a historické motocykly. Po zahájení programu byly proneseny projevy pozvaných hostů. Po křtu, který se starostou města Josef Laufer a majitel dodávající firmy p. Chlebo, byly spolu s pamětním listem slavnostně předány hasičům klíče od nového vozidla. Režii dopoledního programu měl zpěvák Josef Laufer, který cvikovským občanům zazpíval a rozdával autogramy. Na závěr představili svou historickou techniku pracovníci Hasičského muzea z Nového Oldřichova. Odpolední program na fotbalovém hřišti TJ Jiskra Cvikov byl zahájen seskokem parašutistů z Paraclubu Liberec. Po představení členů Týmu osobností ČR (Amfora) a Týmu Cvikova bylo zahájeno fotbalové utkání, jehož konferování se ujal Josef Alois Náhlovský. Utkání, hrané ve velkém teple, bylo plné pěkných akcí a bohaté na góly. Přes vcelku vyrovnanou hru na trávníku zvítězili hosté 4 : 2. O přestávce zatančil taneční kroužek DDM Cvikováček, žonglér Skorkovský ukázal divákům, proč je zapsán v Guinessově knize rekordů a Amfora uspořádala soutěže pro děti. Po ukončení utkání byl zahájen program pro děti se soutěžemi o zajímavé ceny. Vystoupilo mnoho známých osobností za konferování Petra Salavy a Jana Čenského. Odpolední program oslav na fotbalovém hřišti zakončil blok vystoupení osobností pro dospělé. Ve 20 hodin začala taneční zábava ve školní jídelně. O hudební doprovod se postarala skupina Stratos. Ti kteří se do sálu již nevešli, tančili nebo poslouchali před družinou. Před vyprodanou jídelnou se o přestávce představil se svým předtančením taneční kroužek DDM Cvikováček, náhradou za páteční neuskutečněné vystoupení na náměstí. Do 2 hodin se všichni přítomní bavili a bylo jim líto, že se již musejí rozejít. Ve 23 hodin byl před téměř zaplněným náměstím odpálen slavnostní ohňostroj. Všechny rozsah ohňostroje překvapil a jeho krásu ocenili přítomní občané závěrečným potleskem.

V neděli ráno byl od 10 hodin zahájen na náměstí třetí den oslav historickými trhy s ukázkami zapomenutých řemesel. Opět se představili kejklíři, šermíři, byl uspořádán program pro děti. V 15 hodin uvedl loutkový soubor Klubíčko ze Cvikova své nově nastudované představení o vzniku městského znaku za hudebního doprovodu skupiny Řemdich. Náměstí bylo plné nejen dětí i dospělých a Klubíčko už dlouho nehrálo ve Cvikově před tolika diváky. Po Klubíčku se představila se svým koncertem historická hudební skupina Řemdich z České Lípy, jejíž představení bylo z pátku přesunuto na neděli. Oslavy 650 let Cvikova byly ve večerních hodinách zakončeny hodinu trvající ohňovou show. Představily se orientální tanečnice s ohněm, fakír dovádějící na rozbitém lahvovém skle, plivači ohně, šermíři, žongléři s ohňovými rekvizitami a na závěr zatančila na moderní hudbu šermířská skupina. V programu nechyběl ani komik, jehož účinkování ocenili zejména nejmenší diváci.

Oslavy 650 let Cvikova se, dle ohlasu většiny občanů, vydařily. Mnozí si posteskli, že by se podobné akce mohly uskutečňovat častěji.

Město Cvikov se rozhodlo vydat k výročí 650 let knihu. Kniha, nazvaná „Cvikov 650 let“, je první česky psanou knihou, která se uceleně zabývá historií města od prvopočátku až do současnosti. Jednotlivé kapitoly jsou psány poutavou, ale i vypovídající formou. Jsou bohatě doplněny černobílými fotografiemi a nechybí v ní ani statistický výčet historických událostí. Součástí knihy je také barevná příloha. Mnozí občané Cvikova poznají v knize sebe sama nebo své příbuzné či známé. Je zde např. popsán vznik městského znaku, pravděpodobný vzhled městské pečetě, cvikovské báje a pověsti a mnoho dalších zajímavostí. V knize je také stručně popsána historie cvikovských místních částí a okolních obcí. Na přípravě knihy se největší měrou podíleli pánové Petr Walter, Jaroslav Kluch, Mgr. Tomáš Janovský, členové Rady města s pracovníky městského úřadu i další občané. Do obrazové části přispěly Státní okresní archiv v České Lípě, Okresní vlastivědné muzeum Česká Lípa, pan Jaroslav Kluch a další občané města. Prodej knihy byl zahájen v červnu roku 2002. Z průběhu oslav byl pořízen sedmdesáti minutový videozáznam na kazetách VHS. Knihu je možno zakoupit na městském úřadě a v prodejně Kniha na náměstí jsou k dostání kniha i videokazeta.

Město Cvikov vydalo k výročí Oslav 650 let prezentační materiál o městě a jeho okolí pod názvem "Cvikov - Za poznáním" na VHS kazetách a CD-ROM.


↑ jdi na obsah stránky