• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Pečovatelská služba Cvikov

PS Cvikov.jpg

Pečovatelská služba je organizační složkou města Cvikov, je spolufinancována Libereckým krajem z dotace MPSV.

 

Vedoucí pečovatelské služby: Bc. Petra Balajková

 

Adresa:           Nemocniční 185, 471 54 Cvikov

Telefon:          723 099 255

Email:             dps@cvikov.cz

Web:               ps-cvikov.webnode.cz

Facebook:        https://www.facebook.com/PSCvikov/

 

Poslání pečovatelské služby

Posláním Pečovatelské služby města Cvikova je poskytovat svoje služby občanům na území města se záměrem zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života klientů, kteří v důsledku věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení o tyto služby požádají. Tím že poskytujeme služby občanům v jejich domácnostech, napomáháme lidem co nejdéle setrvat v přirozeném, známém prostředí.

Poskytnutou péčí přispíváme k zachování soběstačnosti klientů, úcty a respektu okolí k jejich osobě.

 

Dům s pečovatelskou službou

Pečovatelská služba sídlí v domě s pečovatelskou službou Svítání.

Uživatelé terénní pečovatelské služby a další zájemci mohou podat Žádost o přidělení bytu v DPS.

V DPS je možné využít stanici osobní hygieny, která je určena pro všechny klienty pečovatelské služby, tedy z DPS i z terénu.

 

Podrobnější informace o pečovatelské službě, jejích cenách a kritériích pro přidělení bytů v DPS naleznete na webových stránkách.


↑ jdi na obsah stránky