• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Atrakcje

Kościół pw. św. Elżbiety, trójnawowy, pierwotnie gotycki, z XIV wieku (w 1367 roku określany jako parafialny), przebudowany w stylu gotycko-renesansowym w latach 1553 – 1558 przez włoskiego architekta Benedetto Fervia. Wieżę dobudowano w 1580 roku, kościół ponownie przebudowano w 1726 roku, tym razem w stylu barokowym, odrestaurowano w 1868 roku. Wewnątrz jest późnogotycki Grób Pański z 1567 roku, wykonany przez M. Heuffnera, na zworniku sklepienia krzyżowego widać herb Berków, ołtarz z obrazem św. Jana Nepomucena z XVIII wieku, organy rokokowe z XVIII wieku, późnobarokowy ołtarz z XIX wieku, dwie barokowe płyty nagrobne celników z łupku łyszczykowego z 1757 roku. W okolicy kościoła jest częściowo zachowany dawny mur cmentarny, w którym są kolejne płyty nagrobne (jedną z nich wykonał Josef Max).

Křížový vrch, czyli Wzgórze Krzyżowe (437 m) lub także Kalwaria, na której skalistym, bazaltowym szczycie pierwsze stacje drogi krzyżowej zostały ustawione w 1729 roku, a kaplice wnękowe w 1732 roku. Inne drewniane budowle zastąpiła dzisiejsza murowana kaplica z 1845 roku. Krzyż na szczycie i trzy rzeźby (dziś zniszczone) są z 1. połowy XIX wieku, podobnie jak wiele obecnych wnękowych, pierwotnie przeszklonych kapliczek drogi krzyżowej na stoku po stronie południowo-zachodniej, który w 1883 roku został obsadzony dziś już potężnymi lipami.

Jaskinia lodowa znajduje się w części miejscowości Naděje na północnym stoku Suchego vrchu, jest jedyną jaskinią tego rodzaju w Czechach. Ta pseudokrasowa polodowcowa jaskinia powstała w pionowej szczelinie skały fonolitowej. W systemie wewnętrznych jam, na powierzchni uszczelnionych zwietrzeliną i próchniczą warstwą gleby, cyrkulacja powietrza jest niemożliwa. Przez jedyny otwór tej statycznej jaskini, który jest wyżej niż jej dno, do podziemnych przestrzeni wnika zimą specyficzne, ciężkie, zimne powietrze, które wypełnia potem jaskinię na cały rok i utrzymuje w nim stałą temperaturę bliską punktu zamarzania. Z par unoszących się w powietrzu i z wody przesiąkającej przez glebę i szczeliny wytwarza się oblodzona przestrzeń, częściowo utrzymująca się przez cały rok: szron, nacieki lodowe, sople i lód na podłodze, którego grubość w najniższym miejscu jaskini waha się w zależności od warunków atmosferycznych od 0,5 do 2 m. Jaskinia ma 6 m głębokości, długość na skos do krańcowego rogu głównego pomieszczenia wynosi 30 m, a szerokość waha się od 2 do 4 m. Mieszkańcy wiedzieli o jaskini już od dawna, dla turystów jest dostępna od lat 70. XIX wieku. Na przełomie XIX i XX wieku wejście było zasłonięte kratą, a dziś z powodu jej częściowej dewastacji została zamknięta dla zwiedzających.

http://www.cvikov.cz/?show=turistika

logotyp CZ-PL.jpg


↑ jdi na obsah stránky