• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Projekt Power Bridge

PowerBridge.jpgNázev projektu:
Power Bridge – Iniciativa k podpoře inovačních služebních úkonů v oblasti zdravotnictví, volného času a turistického ruchu v Euroregionu Nisa

Číslo projektu: 100015033

Dotační program: Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013

Lead partner projektu: - Pro ArbeiT e.V., Bautzen

Partneři projektu:

logo-vlacek.jpg

V Euroregionu Nisa se nachází mnoho zařízení určených nejen pro cestovní ruch a využití volného času, ale i známá lázeňská místa, jako např. Bad Muskau, lázně Jonsdorf, lázeňská zařízení ve Cvikově, Lázních Libverda nebo v Osečné - Lázních Kundratice.

Projekt je zaměřen na seskupení příhraničního potenciálu zdravotní turistiky a rozvoj zdravotnických a turistických nabídek v přeshraniční síti. Rozvoj sítě a produktů je spojen s intenzivní komunikací a přenosem vědomostí prostřednictvím přeshraničních konferencí, tématických workshopů, exkurzí atd. Součástí projektu je vyhodnocení aktuální situace trhu pro zdravotní turismus, resp. požadavků na nové produkty, analýza nabídek zdravotního turistického – cest. ruchu – v českých a německých oblastech Euroregionu Nisa, analýza turistickych nabídek s ohledem na zdravotně turistické požadavky.

V centru zájmu je vytvoření trvalého informačního managementu a marketingový koncept zdravotní turistiky prostřednictvím zhotoveného a provozovaného euroregionálního zdravotně – turistického portálu. V praxi to bude znamenat, že zájemce o zdravotní pobyt v některém zdravotníckém zařízení se z dvoujazyčného portálu dozví nejen o nabídkách zdravotních pobytů, ale i o možném využití volného času při pobytu či nabídce doprovodných programů.

Město Cvikov, kromě účasti ve výše uvedených aktivitách projektu, zajistí opravu cvikovské Kalvárie, budou vyrobeny informační tabule, tištěné informační materiály a také budou pro občany a návštěvníky města pořádány jízdy vláčkem do Lázní Jonsdorf.

Celkový schválený rozpočet projektu je 539 344,50 Eur a z toho podíl města Cvikov činí 62 572,50 Eur. Dotace EU je 85% rozpočtu, spolufinancování ze státního rozpočtu ČR je 5% a město Cvikov bude hradit 10% - 6 257,24 Eur. Projekt byl zahájen v červenci 2010 a bude ukončen v červnu roku 2013.


JÍZDNÍ  ŘÁD  HORSKÉHO  EXPRESSU – GEBIRGSEXPRESS CVIKOV – JONSDORF – OYBIN a zpět

V rámci projektu příhraniční spolupráce Ziel 3 – Power Bridge bude o letních prázdninách jezdit výletní vláček na trase Cvikov-Trávník-Mařenice-Krompach-Jonsdorf-Oybin. Jízda vláčkem bude zdarma, v Německu si každý účastník hradí sám veškeré vstupy, občerstvení apod. Výletní trasy nejsou hromadně organizovány průvodcem, zajištěna je pouze doprava. Děti mohou cestovat pouze v doprovodu rodičů, nutný platný cestovní doklad (OP, pas, kde jsou děti zapsány). Případné cestovní pojištění léčebných výloh a odpovědnosti si každý účastník zajistí sám dle vlastního uvážení. Při chladnějším počasí je dle zkušeností vhodné teplejší oblečení, pro děti i pokrývka hlavy. Vláček je otevřený, krytý pouze stříškou. Počet míst ve vláčku je omezen na 56 míst, lístky je nutné zajistit v Informačním centru na MěÚ ve Cvikově. V infocentrech v Jonsdorfu i Oybině jsou k dispozici prospekty v českém jazyce.
 
TERMÍNY 2012: každé úterý, čtvrtek
  3.7.               17.7.             31.7.                   14.8.
  5.7.               19.7.               2.8.                   21.8.
10.7.               24.7.               7.8.


JÍZDNÍ  ŘÁD
TAM:

Cvikov (od budovy městského úřadu) 9.30 hodin
Jonsdorf (Schmetterlingshaus -Motýlí dům) 10.20 hodin
Jonsdorf (Gondolteich – rybník s lodičkami) 10.30 hodin
Oybin (vlakové nádraží) 11.00 hodin

ZPĚT:

Oybin (vlakové nádraží) 15.00 hodin
Jonsdorf (Gondolteich – rybník s lodičkami) 15.30 hodin
Jonsdorf (Schmetterlingshaus – Motýlí dům) 15.40 hodin
Cvikov (před budovu městského úřadu) 16.30 hodin

VSTUPNÉ:
Motýlí dům – dospělí 4,50 Euro, děti 3,50 Euro, děti do 3let zdarma
Lodičky – 1,50 Euro (30 minut)
Hrad Oybin – 4,20 Euro, prohlídka kostela zdarma

Další ceny: (přibližně) káva 1,50 Euro, zmrzlina 1 kopeček 1,00 Euro, párek 2,50 Euro, pivo 4,00 Euro

Pokud budete vystupovat v Jonsdorfu, je lepší vystoupit u Gondolteich a po projížďce a prohlídce města dojít k Motýlímu domu. Vzdálenost mezi oběma místy je zhruba 2 km a je to z kopce. Tam, kde se vystupuje z vláčku je i nástupní místo pro cestu zpět. Na prohlídku Jonsdorfu, Motýlího domu a Gondolteich  bude k dispozici 5 hodin času.
Pokud nevystoupíte v Jonsdorfu, pokračujete dál směrem na Oybin. Na prohlídku hradu Oybin, kostela, lázeňského parku a města jsou k dispozici 4 hodiny času.  
Případné dotazy v Infocentru Hotelu Sever nebo u vedení města.

vlacek-2.jpg    vlacek-1.jpg


Ziel3.jpg

EUFond.jpg


↑ jdi na obsah stránky