• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Rada 2014

Text usnesení Rady města Cvikov byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí státní občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici v kanceláři vedoucí správního odboru, Městský úřad Cvikov, Náměstí Osvobození 63, Cvikov, Cvikov I.

1.RaM 7.ledna 2014
2.RaM 21.ledna 2014
3.RaM 4.února 2014
4.RaM 18.února 2014
5.RaM 4.března 2014
6.RaM 18.března 2014
7.RaM 1.dubna 2014
8.RaM 15.dubna 2014
9.RaM 29.dubna 2014
10.RaM 13.května 2014
11.RaM 27.května 2014
12.RaM 10.června 2014
13.RaM 24.června 2014
14.RaM 8.července 2014
15.RaM 23.července 2014
17.RaM 9.září 2014
18.RaM 23.září 2014
19.RaM 25.září 2014
20.RaM 8.října 2014
21.RaM 10.října 2014
22.RaM 22.října 2014
23.RaM 4.listopadu 2014
24.RaM 18.listopadu 2014
25.RaM 2.prosince 2014
26.RaM 16.prosince 2014
27.RaM 30.prosince 2014


↑ jdi na obsah stránky