• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Rada 2016

Text usnesení Rady města Cvikov byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí státní občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici v kanceláři vedoucí správního odboru, Městský úřad Cvikov, Náměstí Osvobození 63, Cvikov, Cvikov I.

1.RaM 19.ledna 2016
2.RaM 2.února 2016
3.RaM 16.února 2016
4.RaM 1.března 2016
5.RaM 15.března 2016
6.RaM 29.března 2016
7.RaM 12.dubna 2016
8.RaM 26.dubna 2016
9.RaM 10.května 2016
10.RaM 24.května 2016
11.RaM 6.června 2016
12.RaM 21.června 2016
13.RaM 4.července 2016
14.RaM 16.srpna 2016
15.RaM 30.srpna 2016
16.RaM 9.září 2016
17.RaM 27.září 2016
18.RaM 11.října 2016
19.RaM 25.října 2016
20.RaM 8.listopadu 2016
21.RaM 22.listopadu 2016
22.RaM 6.prosince 2016
23.RaM 20.prosince 2016
24.RaM 27.prosince 2016


↑ jdi na obsah stránky