• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Rada 2019

Text usnesení Rady města Cvikov byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí státní občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici v kanceláři vedoucí správního odboru, Městský úřad Cvikov, Náměstí Osvobození 63, Cvikov, Cvikov I.

1.RaM 15.ledna 2019

2.RaM 29.ledna 2019

3.RaM 12.února 2019

4.RaM 26.února 2019

5.RaM 11.března 2019

6.RaM 26.března 2019

7.RaM 9.dubna 2019

8.RaM 23.dubna 2019

9.RaM 7.května 2019

10.RaM 21.května 2019

11.RaM 4.června 2019


↑ jdi na obsah stránky