• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Projekt Sever

Název projektu: Rekonstrukce multifunkčního centra SEVER ve Cvikově

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.3.00/10.00557

Dotační program: Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Příjemce: Město Cvikov

Sever.jpgSever 1.jpgSever 2.jpg Sever 3.jpgSever 4.jpg

Bývalý hotel Sever bude znovu otevřen

V současné době vrcholí dokončovací práce na bývalém hotelu Sever, aby mohl být dne 12.11. 2011 slavnostně otevřen.

Dovolte mi, abych se vrátil o několik let zpět, když byla budova hotelu Sever v dezolátním stavu a hrozilo její stržení.

V roce 2005 rozhodlo zastupitelstvo města o koupi budovy bývalého hotelu Sever od původního majitele v likvidaci za částku 1.379.000 Kč. Ještě bych chtěl uvést na pravou míru některé nepřesné informace, které se o budově Severu rozšiřují. Hotel Sever nikdy město nevlastnilo. Byl v majetku Restaurací a Jídelen Česká Lípa, která jej v roce 1992 prodala soukromé firmě ze Stráže pod Ralskem. Tato firma připravovala rekonstrukci, ale bohužel k ní nikdy nedošlo. Budova postupně chátrala a hrozila její demolice. Po koupi budovy městem byla zpracována projektová dokumentace a byla podána žádost o dotaci. V roce 2009 byla městu přiznána dotace z operačního programu NUTS II Severovýchod ve výši 52.315.471,- Kč, což je 92,5 % z celkových nákladů. Město muselo uhradit zbylou část na celou rekonstrukci. V současné době jsou celkové náklady, včetně vybavení, ve výši necelých 60 mil. Kč.

Protože byl hotel Sever financován z tzv.„evropských“ peněz, nelze po dobu udržitelnosti, což je 5 let provozovat některé činnosti, které by byly veřejnou podporou. Proto zde nebude klasická restaurace s kuchyní, ale internetová kavárna, kde však mohou být čepovány i další alkoholické i nealkoholické nápoje. V prostorách budoucích pokojů hotelu budou po dobu 5 let klubovny pro schůzovní činnost místních spolků.

Všechny prostory budovy byly zrekonstruovány a jsou v současné době vybaveny nábytkem. Na tanečním sále je cca 300 míst k sezení. Budova je vybavena 3 bary, kde bude možné provozovat různé společenské akce.

Jsem přesvědčen, že sál v bývalém hotelu Sever bude sloužit nejen k plesům a tanečním zábavám, ale mohou se zde uskutečňovat jak divadelní představení, tak i koncerty. Kulturní dění ve městě by mělo doznat kvalitativní změny a doufám, že si každý najde svůj žánr a svůj program, kterých by mělo být v příštím roce mnohem víc než v minulosti.

Ještě mi dovolte Vás pozvat na den otevřených dveří v Severu, který se uskuteční dne 5. 11. 2011 od 10.00 hod do 17.00 hod. Budete moci navštívit a prohlédnout si prostory, které budou v běžném provozu nepřístupné.

Na závěr mi dovolte, abych popřál budově hotelu Sever co nejvíce kvalitní kultury a  spokojených návštěvníků.                    


JUDr. Jaroslav Švehla

místostarosta města

Sever 1920.jpgSever 1976.jpgSever 2003.jpgSever 2011.jpg


↑ jdi na obsah stránky