• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Sociální služby

CO JE TO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Je to metoda plánování sociálních služeb, která umožňuje zpracovat rozvojové materiály na úrovni obce tak, aby odpovídaly místním potřebám. Plánování sociálních služeb pak vzniká ve spolupráci měst a obcí jako zadavatelů sociálních služeb, poskytovatelů sociálních služeb, odborníků v sociální oblasti, neziskových organizací a veřejnosti. Velmi důležitá je právě účast občanů, kteří sociální služby využívají a nebo jsou jejich potenciálními uživateli buď oni sami, nebo někdo z jejich blízkých.

Plánování probíhá v několika fázích. Počínaje analýzou současného stavu, přes zjišťování potřeb a finančních zdrojů, až po zpracování dokumentu dlouhodobého rozvoje sociálních služeb, tj. Komunitního plánu, realizaci opatření v tomto plánu navržených a hodnocení plnění plánu.
Výsledkem plánování je stabilizovaný a fungující systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá místním potřebám, podporuje jen služby užitečné, a která zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na sociální služby jsou efektivně využívány.
Město Cvikov se věnuje komunitnímu plánování sociálních služeb a provádí jej ve spolupráci se všemi obcemi regionu. Výsledným dokumentem tedy je Komunitní plán sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborsko. Do něj lze nahlédnout na portálu Města Nový Bor, webových stránkách odboru sociálních věcí.


↑ jdi na obsah stránky