• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Územní plán

Územní plán GEOPORTAL


Změna č.2 Územního plánu města Cvikov

Opatření obecné povahy č.1/2009

Z2-mapová část

Z2-textuvá část

 


Informace k pořízení nového Územního plánu

V současné době, na základě schváleného Zadání územního plánu Cvikov usnesením  z 29. Zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 25.06.2014, vybraná projekční kancelář pořizuje pro město Cvikov zpracování návrhu nového územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.↑ jdi na obsah stránky