• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Volby do zastupitelstev obcí na volební období 2018 – 2022

Oznámení době a místě konání voleb

Informace registračního úřadu, počty volených členů zastupitelstev obcí,
počty podpisů na petici

Informace o počtu a sídle voleb. okrsků

Oznámení o počtu členů Zastupitelstva města Cvikova
na volební období 2018 -2022

Informace a vzory

Seznam úřadů pro podávání kandidátních listin

Žádost o zápis voliče, který není státním občanem České republiky,
do dodatku stálého seznamu voličů vedeného obcí Cvikov

Seznam kandidátů - Cvikov

Seznam podaných kandidátních listin registračnímu úřadu Cvikov

Vylosování čísel volebních stran

Možné způsoby úpravy hlasovacího lístku při V-ZO = praktický „návod“ pro voliče, jakými možnými způsoby lze  platně provést úpravu hlasovacího lístku pro volby do zastupitelstva obce

Nejčastější dotazy a odpovědi k volbám  = odpovědi na často nám kladené otázky zejm. voličů a zástupců sdělovacích prostředků k nadcházejícím říjnovým volbám do zastupitelstev obcí a do Senátu.

Telefony POÚ Cvikov.xls


↑ jdi na obsah stránky