• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Zveřejněné dokumenty

Úřední deska

Zastupitelstvo - 6. veřejné zasedání    PDF (89.87 KB)88/19.
Město Cvikov, pozvánka na 6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Cvikova
vyvěšeno od 18.6.2019 do 26.6.2019   

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci    PDF (2097.05 KB)87/19.
Městský úřad Nový Bor, odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, čj. MUNO-27975/2019
vyvěšeno od 12.6.2019 do 28.6.2019   

Rozhodnutí - schválení kanalizačního řádu pro jednotný kanalizační systém Cvikov a oddílný kanalizační systém Svor zakončený ČOV Cvikov    PDF (243.31 KB)86/19.
MěÚ Nový Bor, OŽP, Rozhodnutí - schválení kanalizačního řádu pro jednotný kanalizační systém Cvikov a oddílný kanalizační systém Svor zakončený ČOV Cvikov čj. MUNO 27352/2019
vyvěšeno od 7.6.2019 do 24.6.2019   

Zveřejnění záměru pronajmout pozemky v k.ú. Lindava (RM usn. č. 169/19)    PDF (575.8 KB)85/19.
Zveřejnění záměru pronajmout pozemky v k.ú. Lindava (RM usn. č. 169/19)
vyvěšeno od 7.6.2019 do 2.7.2019   

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Cvikov za rok 2018    PDF (1366 KB)84/19.
Město Cvikov, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Cvikov za rok 2018
vyvěšeno od 4.6.2019 do 30.6.2020   

Návrh závěrečného účtu za rok 2018    PDF (2062.42 KB)83/19.
Město Cvikov, Návrh závěrečného účtu za rok 2018
vyvěšeno od 4.6.2019 do 1.7.2019   

Město Cvikov - Výběrové řízení na referenta pozemkové agendy    PDF (891.02 KB)82/19.
Výběrové řízení na pozici referenta pozemkové agendy
vyvěšeno od 3.6.2019 do 21.6.2019   

Veřejná nabídka pozemků k náhradním restitucím    PDF (2110.88 KB)81/19.
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Liberecký kraj, U Nisy 6a, Liberec, veřejná nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - k.ú. Trávník u Cvikova
vyvěšeno od 3.6.2019 do 3.7.2019   

Zveřejnění záměru prodat bytovou jednotku    PDF (549.83 KB)79/19.
Město Cvikov, zveřejnění záměru prodat bytovou jednotku č. 551/9
vyvěšeno od 29.5.2019 do 26.6.2019   

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Novoborska za rok 2018    PDF (2174.86 KB)78/19.
Svazek obcí Novoborska, Návrh závěrečného účtu za rok 2018
vyvěšeno od 24.5.2019 do 24.5.2020   

Výběrové řízení na pozici tajemníka / tajemnice    PDF (1273.28 KB)77/19.
Starosta Města Cvikov vyhlašuje výběrové řízení na pozici tajemníka/tajemnice městského úřadu
vyvěšeno od 22.5.2019 do 24.6.2019   

Dražební vyhláška - pozemky v k.ú. Cvikov a k.ú. Lindava    PDF (12880.47 KB)76/19.
DRAŽBY CZ, s.r.o., U Nisy 661/20, Jablonec nad Nisou, veřejná dražba - Dražební vyhláška - 20 pozemků v k.ú. Cvikov a v k.ú. Lindava
vyvěšeno od 20.5.2019 do 24.6.2019   

Zveřejnění záměru prodat pozemky    PDF (570.32 KB)74/19.
Město Cvikov, zveřejnění záměru prodat pozemky v k.ú. Cvikov, k.ú. Lindava, MUC - 2851/2019
vyvěšeno od 17.5.2019 do 25.6.2019   

Schválené rozpočtové opatření - číslo 2    PDF (1797.06 KB)73/19.
Město Cvikov, Schválené rozpočtové opatření číslo 2
vyvěšeno od 17.5.2019 do 30.4.2020   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace    PDF (66.79 KB)70/19.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města pro DDM Cvikováček - oddíly (doplněk)
vyvěšeno od 13.5.2019 do 13.5.2021   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace    PDF (927.29 KB)58/19.
Město Cvikov, 2x Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města pro Kynologický klub (1x 45.000,- 1x 20.000,-)
vyvěšeno od 26.4.2019 do 26.4.2021   

Informace k Policii ČR, OOP Cvikov    PDF (410.01 KB)55/19.
Policie ČR, KŘP Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, Pod Holým vrchem 1734, Česká Lípa. Informace k Policii ČR, OOP Cvikov (telefonní čísla)
vyvěšeno od 24.4.2019 do 31.12.2019   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace    PDF (66.66 KB)50/19.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města pro Římskokatolickou farnost Cvikov
vyvěšeno od 11.4.2019 do 11.4.2021   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace    PDF (67.75 KB)49/19.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města pro DDM Cvikováček
vyvěšeno od 11.4.2019 do 11.4.2021   

Oznámení o provádění stavby - rozšíření distribuční sítě vedení el. energie NN    PDF (844.57 KB)45/19.
OMEXOM GA Energo s.r.o., Ke Střílně 1926/3, Bolevec, Plzeň. Oznámení vlastníkům pozemků v obci Cvikov o provádění stavby distribuční sítě vedení el. energie NN od dubna do července 2019
vyvěšeno od 2.4.2019 do 31.7.2019   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace    PDF (63.35 KB)41/19.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města pro TT Cyklorenova, z.s.
vyvěšeno od 21.3.2019 do 21.3.2021   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace    PDF (67.97 KB)40/19.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města pro Dynamo Lindava
vyvěšeno od 20.3.2019 do 20.3.2021   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace    PDF (70.68 KB)35/19.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města pro FK Cvikov
vyvěšeno od 18.3.2019 do 18.3.2021   

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky    PDF (1222.74 KB)3019.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Děčínská 389, Česká Lípa. Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky(K.ú. Cvikov, k.ú. Lindava, k.ú. Trávník)
vyvěšeno od 8.3.2019 do 8.3.2024   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace    PDF (67.16 KB)29/19.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města pro LUSATIA CONSORT
vyvěšeno od 8.3.2019 do 8.3.2021   

Smlouva o poskytnutí dotace z rozp. města    PDF (66.02 KB)20/19.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO ČRS Cvikov - oddíl přívlač
vyvěšeno od 20.2.2019 do 20.2.2022   

Smlouva o poskytnutí dotace z rozp. města    PDF (65.28 KB)19/19.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO ČRS Cvikov
vyvěšeno od 20.2.2019 do 20.2.2022   

Schválený rozpočet na rok 2019    [Microsoft Word]DOC (2472.5 KB)15/19.
Město Cvikov, Schválený rozpočet na rok 2019
vyvěšeno od 1.2.2019 do 30.4.2020   

Schválené rozp. nákl. a výnosů přísp. org. na r. 2019    PDF (210.02 KB)181/18.
Město Cvikov, Schválené rozpočty nákladů a výnosů přísp. organizací na rok 2019
vyvěšeno od 18.12.2018 do 31.12.2019   

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023    [Microsoft Word]DOC (64 KB)178/18.
Město Cvikov, schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2013
vyvěšeno od 14.12.2018 do 31.12.2023   

Schválené rozpočtové opatření - číslo 5    [Microsoft Word]DOC (39 KB)154/18.
Město Cvikov, Schválené rozpočtové opatření - číslo 5
vyvěšeno od 8.10.2018 do 8.10.2019   

Schválené rozpočtové opatření č. 4    [Microsoft Word]DOC (47.5 KB)139/18.
Město Cvikov, Schválené rozpočtové opatření č. 4
vyvěšeno od 7.9.2018 do 30.8.2019   

Schválený závěrečný účet za rok 2017    PDF (1836.39 KB)99/18.
Město Cvikov, schválený závěrečný účet za rok 2017
vyvěšeno od 28.6.2018 do 30.6.2019   

Schválené rozpočtové opatření číslo 3    PDF (737.39 KB)98/18.
Město Cvikov, schválené rozpočtové opatření č. 3
vyvěšeno od 28.6.2018 do 30.6.2019   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města    PDF (120.95 KB)72/18.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Cvikova pro KLÍČ-spolek invalidů z.s., č.522205/2018 a 522217/2018
vyvěšeno od 9.5.2018 do 9.5.2021   

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace    PDF (66.27 KB)52/18.
Město Cvikov, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Cvikov pro TJ Dynamo Lindava
vyvěšeno od 6.4.2018 do 6.4.2023   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města    PDF (65.39 KB)43/18.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města č. 522315/2018- Římskokatolická farnost Cvikov
vyvěšeno od 20.3.2018 do 20.3.2021   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města    PDF (64.06 KB)41/18.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města č. 522213/2018 - MO ČRS Cvikov-oddíl přívlač
vyvěšeno od 14.3.2018 do 14.3.2021   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města    PDF (62.74 KB)40/18.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města č. 522212/2018 - MO ČRS Cvikov
vyvěšeno od 14.3.2018 do 14.3.2021   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace    PDF (63.76 KB)30/18.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města (FO sml.č. 522208/2018)- Lusatia consort, z.s. při ZUŠ Cvikov
vyvěšeno od 27.2.2018 do 27.2.2021   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města - TT Cyklorenova -    PDF (64.24 KB)23/18.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města (FO sml.č. 522206/2018)
vyvěšeno od 19.2.2018 do 19.2.2021   

Smlouva o poskytnutí úč. neinvest. dotace z rozpočtu města    PDF (66.84 KB)17/18.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města pro FK Cvikov
vyvěšeno od 6.2.2018 do 6.2.2021   

Město Cvikov, Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Cvikov    PDF (113.28 KB)133/2017.
Město Cvikov, Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Cvikov
vyvěšeno od 1.12.2017 do 31.12.2020   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozp. města    PDF (64.02 KB)105/17.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města (Římskokatolická církev)
vyvěšeno od 11.10.2017 do 11.10.2020   

Smlouva o poskytnutí účeloví neinvestiční dotace z rozpočtu města    PDF (66.91 KB)52/17.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města (Dynamo Lindava)
vyvěšeno od 8.6.2017 do 8.6.2020   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města    PDF (60.89 KB)39/17.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města na náklady spojené s opravou výpustného zařízení hráze rybníku Třeťák
vyvěšeno od 16.5.2017 do 31.5.2020   

Výzva a informace pro občany-seznam movitostí    PDF (508.85 KB)40/14.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Ústí nad Labem,informace a výzva pro občany - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem.
vyvěšeno od 31.3.2014 do 31.3.2024   

Archiv úřední desky ,,


↑ jdi na obsah stránky