• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Zastupitelstvo 2014 - 2018

Text usnesení Zastupitelstva města Cvikov byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí státní občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici v kanceláři vedoucí správního odboru, Městský úřad Cvikov, Náměstí Osvobození 63, Cvikov, Cvikov I.

1. ustavujicí ZaM 6.listopadu 2014
2. ZaM 18.prosince 2014
3. ZaM 29.ledna 2015
4. ZaM 5.března 2015
5. ZaM 16.dubna 2015
6. ZaM 28.května 2015
7. ZaM 24.června 2015
8. ZaM 17.září 2015
9. ZaM 5.listopadu 2015
10. ZaM 17.prosince 2015
11. ZaM 11.února 2016
12. ZaM 31.března 2016
13. ZaM 19.května 2016
14. ZaM 30.června 2016
15. ZaM 15.září 2016
16. ZaM 3.listopadu 2016
17. ZaM 15.prosince 2016
18. ZaM 16.února 2017
19. ZaM 6.dubna 2017
20. ZaM 8.června 2017
21. ZaM 13.července 2017
22. ZaM 7.září 2017
23. ZaM 19.října 2017
24. ZaM 30.listopadu 2017
25. ZaM 21.prosince 2017
26. ZaM 15.února 2018
27. ZaM 12.dubna 2018
28. ZaM 24.května 2018
29. ZaM 27.června 2018
30. ZaM 6.září 2018
31. ZaM 4.října 2018


↑ jdi na obsah stránky