• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Ztráty a nálezy

Nakládání se ztrátami a nálezy upravuje zák. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník:
Nálezce je povinen vydat ztracenou věc vlastníkovi, přičemž má nálezce právo na úhradu nutných výdajů spojených s vrácením nalezené věci a nálezného.
Není-li vlastník znám, odevzdá ji nálezce obci, na jejímž území k nálezu došlo. Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 1 roku od vyhlášení nálezu, může obec, nakládat s věcí jako její držitel. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil nebo její vlastník po uplynutí 1 roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím 3 let od vyhlášení nálezu, vydá mu obec věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného... Po uplynutí 3 let od vyhlášení nálezu, nabude obec vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.
Nález bude majiteli vydán po předložení dokladu totožnosti a dále po prokázání skutečnosti, že mu věc skutečně náleží.
Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy apod.) jsou předávány příslušnému odboru MěÚ.

Nalezené věci je možné odevzdat a vyzvednout na adrese:
Městský úřad Cvikov, Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov
Kacelář podatelny v přízení, číslo dveří 9,  

odpovědný pracovník: Macková Soňa, Bc Marie Svobodová
Telefon:487 829 011, e-mail: mackova@cvikov.cz, svobodova@cvikov.cz 


Jízdní kolo zn. JOKO ATHLETICA29.8.2017

Nálezy
Nález předán Policií ČR, OOP Cvikov dne 29.08.2017.


Vidle ohnuté do tvaru kopáče2.8.2017

Nálezy
Předáno na MěÚ Cvikov Policií ČR, OOP Cvikov dne 26.04.2017


Horské jízdní kolo + láhev alkoholu24.7.2017

Nálezy
Nalezeno dne 01.07.2017 v Potoční ulici, poblíž čp. 119.


Mobilní telefon NOKIA27.6.2017

Nálezy
Nalezen dne 26.06.2017 ve Cvikově na silnici - ul. Komenského, přibližně mezi trafikou a poštou (MUC-3605/2017)


Rybářské pruty 2 ks27.6.2017

Nálezy
Nalezeno dne 22.05.2016 u vodního toku Svitávka, ve Cvikově, v části obce Svitava. (MUC-3603/2017)


Pánská peněženka s doklady na jméno Jakub Procházka18.5.2017

Nálezy
Nález předán na MěÚ Cvikov dne 17.5.2017. Místo nálezu: ul. Žitavská u prodejny potravin, u silnice.


Dámský náramek (zlatý nebo pozlacený)22.3.2017

Nálezy
Nález předán na MěÚ dne 20. 03. 2017, čj. MUC-1542/2017. Místo nálezu : Sídliště v blízkosti vchodu čp. 580.


Řetízek s křížkem ze žlutého kovu3.3.2017

Nálezy
Nález předán Městskou policií na správní odbor MěÚ Cvikov dne 3.3.2017, č.j. MUC-1138/2017


Náramkové hodinky zn. PRIM18.1.2017

Nálezy
Nález předán na MěÚ Cvikov dne 16.1.2017. Místo nálezu - Náměstí Osvobození, Cvikov


Svazek 5 klíčů s 2 přívěsky (puk - Bílí Tygři a kovový přívěsek s kamínky )3.1.2017

Nálezy
Nález předán na MěÚ Cvikov dne 2.1.2017Zobrazit záznamy: novější, starší, nebo

↑ jdi na obsah stránky