• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Ztráty a nálezy

Nakládání se ztrátami a nálezy upravuje zák. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník:
Nálezce je povinen vydat ztracenou věc vlastníkovi, přičemž má nálezce právo na úhradu nutných výdajů spojených s vrácením nalezené věci a nálezného.
Není-li vlastník znám, odevzdá ji nálezce obci, na jejímž území k nálezu došlo. Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 1 roku od vyhlášení nálezu, může obec, nakládat s věcí jako její držitel. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil nebo její vlastník po uplynutí 1 roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím 3 let od vyhlášení nálezu, vydá mu obec věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného... Po uplynutí 3 let od vyhlášení nálezu, nabude obec vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.
Nález bude majiteli vydán po předložení dokladu totožnosti a dále po prokázání skutečnosti, že mu věc skutečně náleží.
Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy apod.) jsou předávány příslušnému odboru MěÚ.

Nalezené věci je možné odevzdat a vyzvednout na adrese:
Městský úřad Cvikov, Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov
Kacelář podatelny v přízení, číslo dveří 9,  

odpovědný pracovník: Macková Soňa, Bc Marie Svobodová
Telefon:487 829 011, e-mail: mackova@cvikov.cz, svobodova@cvikov.cz 


Cyklistická přilba7.2.2018

Nálezy
Cyklistická přilba byla nalezena v září 2017 v ulici Vančurova na dětském hřišti před panelovými domy.


Kárka dvoukolá bez výpletu4.1.2018

Nálezy
Kárka byla nalezena ze budovou Městského úřadu dne 16.09.2017


Kárka dvoukolá bez výpletu4.1.2018

Nálezy
Kárka byla nalezena ze budovou Městského úřadu dne 16.09.2017


Bankovka23.10.2017

Nálezy
Dne 23.10.2017 nalezena na Náměstí Osvobození ve Cvikově bankovka. Nálezce předal bankovku 23.10.2017 v 11:00hodin na městskou Policii Cvikov


DVD přehrávač s ovladačem5.9.2017

Nálezy
DVD přehrávač nalezen dne 05.09.2017 u Sokolovny, u plotu v blízkosti vitríny se sportovními aktualitami (ul. Komenského). Nálezce předal nález na MěÚ Cvikov 05.09.2017


Jízdní kolo zn. JOKO ATHLETICA29.8.2017

Nálezy
Nález předán Policií ČR, OOP Cvikov dne 29.08.2017.


Vidle ohnuté do tvaru kopáče2.8.2017

Nálezy
Předáno na MěÚ Cvikov Policií ČR, OOP Cvikov dne 26.04.2017


Horské jízdní kolo + láhev alkoholu24.7.2017

Nálezy
Nalezeno dne 01.07.2017 v Potoční ulici, poblíž čp. 119.


Mobilní telefon NOKIA27.6.2017

Nálezy
Nalezen dne 26.06.2017 ve Cvikově na silnici - ul. Komenského, přibližně mezi trafikou a poštou (MUC-3605/2017)


Rybářské pruty 2 ks27.6.2017

Nálezy
Nalezeno dne 22.05.2016 u vodního toku Svitávka, ve Cvikově, v části obce Svitava. (MUC-3603/2017)Zobrazit záznamy: novější, starší, nebo

↑ jdi na obsah stránky