• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Ztráty a nálezy

Nakládání se ztrátami a nálezy upravuje zák. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník:
Nálezce je povinen vydat ztracenou věc vlastníkovi, přičemž má nálezce právo na úhradu nutných výdajů spojených s vrácením nalezené věci a nálezného.
Není-li vlastník znám, odevzdá ji nálezce obci, na jejímž území k nálezu došlo. Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 1 roku od vyhlášení nálezu, může obec, nakládat s věcí jako její držitel. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil nebo její vlastník po uplynutí 1 roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím 3 let od vyhlášení nálezu, vydá mu obec věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného... Po uplynutí 3 let od vyhlášení nálezu, nabude obec vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.
Nález bude majiteli vydán po předložení dokladu totožnosti a dále po prokázání skutečnosti, že mu věc skutečně náleží.
Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy apod.) jsou předávány příslušnému odboru MěÚ.

Nalezené věci je možné odevzdat a vyzvednout na adrese:
Městský úřad Cvikov, Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov
Kacelář podatelny v přízení, číslo dveří 9,  

odpovědný pracovník: Macková Soňa, Bc Marie Svobodová
Telefon:487 829 011, e-mail: mackova@cvikov.cz, svobodova@cvikov.cz 


Náramkové hodinky (dámské)10.9.2018

Nálezy
Dne 10.8.2018 byly hodinky nalezeny před vchodem do budovy zdravotního střediska ve Cvikově


Jízdní kolo GALAXY10.9.2018

Nálezy
Jízdní kolo bylo nalezeno v Lindavě a předáno Policii ČR - OOP Cvikov dne 27.8.2018.


Klíčky k automobilu se znakem Škoda - připevněné ke koženkové klíčence na zip17.7.2018

Nálezy
Klíčky byly nalezeny na parkovišti v ul. Družstevní u čp. 114 a 115


Horské jízdní kolo Author Equipe14.6.2018

Nálezy
Horké kolo bylo nalezeno dne07.06.2018 v Lindavě za sklárnou Ajeto u silnice na Sloup. Na MěÚ Cvikov bylo předáno dne 14.06.2018 Policií ČR OOP Cvikov


Turistické teleskopické hůlky14.5.2018

Nálezy
Hůlky byly nalezeny začátkem května 2018 ve Cvikově na náměstí na lavičce


Dioptrické brýle s černou plastovou obroučkou14.5.2018

Nálezy
Brýle byly nalezeny 11.5.2018 ve Cvikově na náměstí.


Dioptrické brýle s modrou kovovou obroučkou22.3.2018

Nálezy
Brýle byly nalezeny 19.3.2018 na náměstí ve Cvikově


Cyklistická přilba7.2.2018

Nálezy
Cyklistická přilba byla nalezena v září 2017 v ulici Vančurova na dětském hřišti před panelovými domy.


Kárka dvoukolá bez výpletu4.1.2018

Nálezy
Kárka byla nalezena ze budovou Městského úřadu dne 16.09.2017


Kárka dvoukolá bez výpletu4.1.2018

Nálezy
Kárka byla nalezena ze budovou Městského úřadu dne 16.09.2017Zobrazit záznamy: novější, starší, nebo

↑ jdi na obsah stránky