• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Ztráty a nálezy

Nakládání se ztrátami a nálezy upravuje zák. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník:
Nálezce je povinen vydat ztracenou věc vlastníkovi, přičemž má nálezce právo na úhradu nutných výdajů spojených s vrácením nalezené věci a nálezného.
Není-li vlastník znám, odevzdá ji nálezce obci, na jejímž území k nálezu došlo. Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 1 roku od vyhlášení nálezu, může obec, nakládat s věcí jako její držitel. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil nebo její vlastník po uplynutí 1 roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím 3 let od vyhlášení nálezu, vydá mu obec věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného... Po uplynutí 3 let od vyhlášení nálezu, nabude obec vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.
Nález bude majiteli vydán po předložení dokladu totožnosti a dále po prokázání skutečnosti, že mu věc skutečně náleží.
Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy apod.) jsou předávány příslušnému odboru MěÚ.

Nalezené věci je možné odevzdat a vyzvednout na adrese:
Městský úřad Cvikov, Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov
Kacelář podatelny v přízení, číslo dveří 9,  

odpovědný pracovník: Macková Soňa, Bc Marie Svobodová
Telefon:487 829 011, e-mail: mackova@cvikov.cz, svobodova@cvikov.cz 


Pánské jízdní kolo OLPRAN modré barvy6.5.2016

Nálezy
Jízdní kolo bylo nalezeno 1.5.2016 u rybníka "Veselák" ve Cvikově


Příruční pokladnička kovová modrá označena nápisem PROPLUS Liberec3.2.2016

Nálezy
Dne 2.2.2016 byla předána Policií ČR Cvikov na Městský úřad Cvikov včetně 1ks výdajového dokladu (prodejna PROPLUS Liberec) a 1 ks doklad skladový přesun (Proplus Technology CZ Praha 8)


Svazek klíčů s větším pouzdrem29.1.2016

Nálezy
Svazek klíčů s pouzdrem byl nalezen ve Cvikově v blízkosti školní jídelny


Mobilní telefon SAMSUNG29.1.2016

Nálezy
Mobilní telefon byl nalezen za rybníkem Veselák dne 28.1.2016


Nález svazku klíčů26.8.2015

Nálezy
Svazek 8 klíčů nalezený na mostku mezi Vančurovou a Smetanovou ulicí ve Cvikově.


Nález horského jízdního kola ROCK MACHINE19.8.2015

Nálezy
[OCX] 13.2 kB
Nález horského jízdního kola zn. ROCK MACHINE Policií ČR, obvodní oddělení Cvikov.


Nález svazku klíčů13.8.2015

Nálezy
Svazek 5 klíčů nalezený na poli za novostavbami v ulici K Zahrádkám


Pánské jízdní kolo ALPINA17.6.2015

Nálezy
[OCX] 13 kB
Nalezeno v příkopě v ul. PivovarskáZobrazit záznamy: novější, nebo

↑ jdi na obsah stránky