Administrace

Vnitrni smernice

Pošta (OpenWebMail) http://mail.cvikov.cz/

Vzdálený p ístup  
TeamViewerQS.exe

 

Centrální registry

https://www.czechpoint.czCzechPoint vstup
Centráln registr oznámen
spravadat.gov.cz Aplikace Správa dat Jednotného identitního prostoru pro lokální administrátory
www.ruian.cz
https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/ registr oznámení
www.info-port.cz  Webové stránky infoPORT:
https://www.czechpoint.cz/dokumentace/prirucky/ P íru ka pro práci ve Správ dat Jednotného identitního prostoru pro lokální administrátory
https://www.sluzby-isvs.cz/ Informa ní systém o informa ních systémech
https://kaas.czechpoint.cz   ISÚI