Město Cvikov                                                                                 Vyhláška č. 1/2005

 

Zastupitelstvo města Cvikov se na svém zasedání dne 5. května 2005 usnesením č.12 usneslo na základě § 1 odst. 1 a § 27 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 311/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  v y d a t   tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

 

č. 1/2005

o  městské  policii  města  Cvikov

 

Článek 1.

Úvodní ustanovení

 

Zastupitelstvo města Cvikova zřizuje pro zabezpečení veřejného pořádku na území města Cvikov Městskou policii města Cvikov.

 

 

Článek 2.

Stejnokroj strážníka

 

1) Stejnokroj strážníka tvoří :

Ø      černé zimní boty nebo polobotky

Ø      černé zimní nebo letní modré kalhoty

Ø      černá kravata

Ø      modrá košile s krátkým nebo dlouhým rukávem

Ø      černá bunda zimní

Ø      černá bunda (bez teplé vložky)

Ø      černá čepice šestihranná se štítkem, baret nebo letní čepice/sportovka, zimní  čepice černé barvy

Ø      pracovní kombinéza černé barvy s tričkem opatřeným nápisem Městská policie

 

2) Bunda a košile je opatřena na pravé straně prsou znakem městské policie, pod ním identifikačním číslem strážníka. Na zálokti rukávu je opatřena nášivkou městské policie (domovenka). Čepice se štítkem je vpředu opatřena znakem Městská policie.

 

3) Stejnokroj je strážníkem nošen podle ročního období a počasí.

 

4) Součásti stejnokroje nelze nahrazovat částmi jiného oděvu.

 

 

Článek 3.

 

1.  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

 

2.  Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se v plném rozsahu ruší vyhláška č.    1/1992, která nabyla účinnosti dne 3. dubna 1992.

 

 

 

          JUDr. Jaroslav  Š v e h l a                               Mgr. Ivo  Č e ř o v s k ý

      místostarosta města                                        starosta města

 

 

 

Vyhláška vyvěšena na úřední desce MěÚ Cvikov dne  6. května 2005

 

Sejmuto z úřední desky dne 23.května 2005 

 

Vyhláška č. 1/2005 nabývá účinnosti dne 20. května 2005